Tidlig gjennomføring av prøver og avkorting av læretid

Det er nå mulig å gjennomføre prøve tidligere enn det som normalt er tillatt. I tillegg er det mulig å avkorte læretiden etter bestått prøve.

Det betyr at prøver kan gjennomføres tidligere enn tre måneder før læretiden utløper. Kravet for å kunne benytte seg av denne adgangen er at kandidat for prøve er/har vært permittert i mindre enn tre måneder, og at kandidat for prøve samtykker i tidlig gjennomføring av prøve. Opplæringskontor/lærebedrift må bekrefte at kandidaten er klar for å gå opp til prøve.

Samtidig gis det adgang for avkorting av læretid. Kravet for å kunne benytte seg av denne adgangen er at prøve er bestått og at opplæringskontor/lærebedrift samtykker i at kontrakten avsluttes etter bestått prøve.I tillegg gjelder også kravet om at kandidaten er permittert eller har vært permittert, grunnet utbruddet av covid-19.

Dersom det er behov for å benytte seg av dispensasjonen må samtykkeskjema fylles ut og signeres av kandidat for prøve og opplæringskontor/lærebedrift.

Samtykkeskjema ved dispensasjon (PDF, 184 kB).

Dispensasjonen er gitt i forbindelse med utbruddet av covid-19 våren 2020 i Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående, midlertidig forskrift § 9. 

Les mer om midlertidig regelverk på lovdata
Les mer om midlertidig regelverk på nettsiden til Utdanningsdirektoratet. 

Målet for dispensasjonen

Vi har en felles målsetting om at kandidater for prøve, i den grad det er mulig, får gjennomført prøve uten forsinkelser. En forutsetning for dette er også at prøvenemndene våre har kapasitet til å gjennomføre prøvene på et tidligere tidspunkt enn normalt.

Flere kandidater for prøve kan få utfordringer med å fullføre resterende læretid på grunn av permittering. Derfor er det gitt adgang for avkorting av læretid. Det oppfordres samtidig til, og hvis mulig, at lærlingene og lærekandidatene fortsetter ut fastsatt kontraktstid.

Avkorting av læretid har også mål om at flere lærebedrifter blir bedre rustet til å ta imot nye lærlinger 2020.

Det er viktig at opplæringskontor/lærebedrift og kandidat for prøve, sammen, finner ut om det er hensiktsmessig å benytte seg av adgangen til tidlig prøve, og eventuelt avkorting av læretid.

Til toppen