Gjennomføring av fag-, svenne-, og kompetanseprøver

Fag-, svenne - og kompetanseprøver kan fremdeles gjennomføres hvis alle involverte parter er enige om det, i tillegg til at nasjonale og lokale smittevernregler kan følges.

Se oppdaterte retningslinjer for gjennomføring av prøver i forbindelse med covid-19 fra Rogaland fylkeskommune (PDF, 197 kB)

Prøvene avlegges i tråd med lov- og forskrift for gjennomføring av fag-, svenne-, og kompetanseprøver. Dispensasjoner fra lovverket som gjelder prøvenemndas fysiske tilstedeværelse ved utdeling av prøveoppgave og ved prøveavslutning videreføres.

Rogaland fylkeskommunene vurderer situasjonen fortløpende og det kan komme raske endringer.

Se Gjennomføre og vurdere prøver – Covid-19: Melding til prøvenemndene

Til toppen