Gjennomføring av fag-, svenne-, og kompetanseprøver

Fag-, svenne - og kompetanseprøver kan fremdeles gjennomføres hvis alle involverte parter er enige om det, i tillegg til at nasjonale og lokale smittevernregler kan følges.

Se oppdaterte retningslinjer for gjennomføring av prøver i forbindelse med covid-19 fra Rogaland fylkeskommune (PDF, 197 kB)

Prøvene avlegges i tråd med lov- og forskrift for gjennomføring av fag-, svenne-, og kompetanseprøver. Dispensasjoner fra lovverket som gjelder prøvenemndas fysiske tilstedeværelse ved utdeling av prøveoppgave og ved prøveavslutning videreføres.

Rogaland fylkeskommunene vurderer situasjonen fortløpende og det kan komme raske endringer.

Til toppen