Elever, foresatte og skoler - Rogaland fylkeskommune

Elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasitasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av våre videregående skoler. 

Vi følger utviklingen knyttet til koronasituasjonen nøye. Skolehverdagen blir organisert i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Det betyr at driften ved våre videregående skoler fra og med onsdag 20. januar vil være på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smittevernråd som skal følges. Se smitteveileder for mer informasjon.

Det er skjerpede krav til hygienetiltak og avstand. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for alle. 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle våre skoler

  • Hold avstand – minst 1 meter
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Ha god håndhygiene/hostehygiene
  • Elever med luftveissymptomer bør følge FHIs anbefalinger for testing. 
  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg gjeldende reiseråd for kollektivtrafikk.

Våre videregående skoler følger Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern på videregående skoler. 

Ved et eventuelt utbrudd av covid-19 på en av våre videregående skoler, er det de lokale helsemyndigheter i den enkelte kommune som håndterer situasjonen. Dette gjelder blant annet ansvar knyttet til varsling, karantene og eventuell stenging. 

Til toppen