Elever, foresatte og skoler - Rogaland fylkeskommune

Elever, foresatte og skoler

Velkommen til skolestart og nytt skoleår. Første skoledag for elever på våre videregående skoler er mandag 17. august.

Mer informasjon om skolestart - se den enkelte skoles egne nettsider.

Skolestarten i Rogaland skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil fortsatt være skjerpede krav til hygienetiltak og avstand. Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolestart for alle.

Smittevernråd som gjelder for alle våre skoler

  • Hold avstand – minst en meter
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Ha god håndhygiene/hostehygiene
  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg reiserådene som gjelder for kollektivtrafikk og myndighetene
  • Ved symptomer på luftveisinfeksjon – hold deg hjemme til allmenntilstanden din er god.
  • Har du symptomer på Covid-19 bør du testes. Hold deg hjemme til du har fått et negativt prøvesvar og du er helt symptomfri.
  • Kommer du hjem fra reise fra et «rødt» land, eller et land som er blitt «rødt» i løpet av ditt opphold der? Da skal du i karantene i ti dager etter hjemkomst, i tråd med retningslinjene fra nasjonale myndigheter

Du finner mer og detaljert informasjon i veileder for smittevern for elever i videregående skoler i Rogaland (oppdateres i uke 39). I veilederen finner du detaljer om smitteforebyggende tiltak, transport/skoleskyss og oppmøte på skolen. 

Smitteveileder fra utdanningsdirektoratet (Udir)

Første skoledag

Har du koronarelaterte symptomer eller er i karantene skal du IKKE møte opp til første skoledag. Alle som er forhindret fra å møte, MÅ gi beskjed til skolen for å beholde skoleplassen din. Se kontaktinformasjon på den enkelte skoles egne nettsider.

Til toppen