Elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasitasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av våre videregående skoler. 

Vi følger utviklingen knyttet til koronasituasjonen nøye. Skolehverdagen blir organisert i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern.

Lokale regler gjelder

Videregående skoler kan gå over til grønt nivå fra midnatt natt til lørdag 15. januar.

Det er smittevernmyndighetene i den enkelte kommune som bestemmer hvilket tiltaksnivå som skal gjelde for de ulike skolene. Sjekk skolens nettside for å se hvilket nivå skolen er på til en hver tid.

Se oversikt over skoler i fylket.

Veileder om smittevern

Våre videregående skoler følger Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern på videregående skoler. Her kan du lese om hvilke smitteverntiltak som gjelder for de ulike nivåene i de videregående skolene.

Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for alle. 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle våre skoler

  • Hold avstand 
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Ha god håndhygiene/hostehygiene
  • Elever med luftveissymptomer bør følge FHIs anbefalinger for testing. 
  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg gjeldende reiseråd for kollektivtrafikk.

Ved et eventuelt utbrudd av covid-19 på en av våre videregående skoler, er det de lokale helsemyndigheter i den enkelte kommune som håndterer situasjonen. Dette gjelder blant annet ansvar knyttet til varsling, karantene og eventuell stenging. 

Til toppen