Elever, foresatte og skoler - Rogaland fylkeskommune

Elever, foresatte og skoler

Skolestart for alle de videregående skolene i Rogaland skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Første skoledag for elever er mandag 17. august.

Det vil fortsatt være skjerpede krav til hygienetiltak og avstand. Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon. Mer detaljert informasjon vil bli gitt fra skolene ved skolestart.

Beskjed om skoleplass

Vi sender SMS til den enkelte med beskjed om hvor du har fått skoleplass. Alle får SMS når inntaket er klart.

Dette skjer:

  • Første inntak: 2. juli, svarfrist 12. juli
  • Andre inntak: rundt 24. juli, svarfrist er 10 dager senere.

Mer informasjon om skolestart - se den enkelte skoles egne nettsider.

Til toppen