Elever, foresatte og skoler - Rogaland fylkeskommune

Elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasitasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av våre videregående skoler. 

Vi følger utviklingen knyttet til koronasituasjonen nøye. Skolehverdagen blir organisert i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern.

Nasjonalt er de videregående skolene på gult nivå, og skolene på Haugalandet, i Ryfylket, Jæren og Dalane er på gult nivå. 

Rødt nivå for videregående skoler i Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger

Fra torsdag 6. mai er de videregående skolene i Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger på rødt nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge.

Det er en økende smittespredning av koronavirus blant russen som er bakgrunnen for beslutningen. Den er fattet av smittevernmyndigheten i de fire kommunene og gjelder inntil videre. 

Følg med på beskjeder og informasjon som kommer fra egen skole. Ved eventuelle endringer i situasjonen på skolene på grunn av endringer i lokal smittetrend, blir det kommunisert på skolenes egne nettsider.

Våre videregående skoler følger Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern på videregående skoler. Her kan du lese om hvilke smitteverntiltak om gjelder for rødt nivå i de videregående skolene.

Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for alle. 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle våre skoler

  • Hold avstand 
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Ha god håndhygiene/hostehygiene
  • Elever med luftveissymptomer bør følge FHIs anbefalinger for testing. 
  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg gjeldende reiseråd for kollektivtrafikk.

Ved et eventuelt utbrudd av covid-19 på en av våre videregående skoler, er det de lokale helsemyndigheter i den enkelte kommune som håndterer situasjonen. Dette gjelder blant annet ansvar knyttet til varsling, karantene og eventuell stenging. 

Til toppen