Elever, foresatte og skoler - Rogaland fylkeskommune

Elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasitasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av våre videregående skoler. 

Vi følger utviklingen knyttet til koronasituasjonen nøye. Foreløpig blir skolehverdagen organisert i tråd med gjeldene retningslinjer for smittevern. Det betyr at driften ved våre videregående skoler er på det som er beskrevet som gult nivå i gjeldende smitteveileder. Se smitteveileder for mer informasjon.

Det er fortsatt skjerpede krav til hygienetiltak og avstand. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for alle. 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle våre skoler

  • Hold avstand – minst en meter
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Ha god håndhygiene/hostehygiene
  • Elever med luftveissymptomer bør følge FHIs anbefalinger for testing. Det betyr at alle elever som har luftveissymptomer uten kjent årsak testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Dersom testen er negativ, kan eleven komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon.   
  • Kommer du hjem fra reise fra et «rødt» land, eller et land som er blitt «rødt» i løpet av ditt opphold der? Da skal du i karantene i ti dager etter hjemkomst, i tråd med retningslinjene fra nasjonale myndigheter.
  • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg reiserådene som gjelder for kollektivtrafikk og myndighetene

Våre videregående skoler følger Utdanningsdirektoratets veileder om smittervern på videregående skoler. 

Ved et eventuelt utbrudd av covid-19 på en av våre videregående skoler, er det de lokale helsemyndigheter i den enkelte kommune som håndterer situasjonen. Dette gjelder blant annet ansvar knyttet til varsling, karantene og eventuell stenging. 

Til toppen