Skriftlige eksamener er avlyst

Elev skriver og svarer på oppgave på papir. - Klikk for stort bilde Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skoler er avlyst våren 2021. Det blir muntlig eksamen for avgangselevene på VG3. Privatisteksamener og fag- og svenneprøver blir gjennomført som planlagt. 

– Vi støtter beslutningen som nå er tatt av regjeringen. Det er et fornuftig og klokt valg. En felles og lik skriftlig eksamen for alle landets elever vil være uheldig i den situasjonen skolene har vært i dette skoleåret. Nå kan vi konsentrere oss om å sikre elevene en god opplæring fram til standpunktkarakter, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring.Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune.  - Klikk for stort bildeJoar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune.    

Det blir muntlig eksamener for avgangselevene på VG3. Fag- og svenneprøver blir heller ikke avlyst og skal gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

- Muntlige eksamener planlegges og organiseres lokalt i hvert enkelt fylke. Det betyr at vi kan ta utgangspunkt og prøve elevene i tråd med den opplæringen de har fått. Det er også svært viktig at fag- og svenneprøver ikke er avlyst, sier Loland.

Muntlige eksamener for elever på VG1 og VG2 er avlyst våren 2021. 

Blir eksamen for privatister

Det blir skriftlig eksamen som normalt for privatiser og elever som har behov for eksamen for å få vitnemål. Muntlig-praktisk og praktiske eksamener blir avlyst for alle elever.

Dette er regjeringens beslutning om eksamen våren 2021

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Kunnskapsminister Guri Melby orienterte om beslutningen om at skriftlig eksamen avlyses på en pressekonferanse mandag 8. februar.
Les mer i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet-  

Til toppen