Skolene åpner igjen fra 11. mai - Rogaland fylkeskommune

Skolene åpner igjen fra 11. mai

Jente regner mattestykke på tavle - Klikk for stort bildeMandag 11. mai starter gjenåpningen av alle de videregående skolene i Rogaland og ellers i landet.

Det vil bli en gradvis gjenåpning av de videregående skolene fra mandag, men i løpet av uke 20 skal alle elever få beskjed om når de kan starte igjen.Se den enkelte skoles nettside for mer informasjon.

Annerledes skolehverdag

– Det vil være litt ulikt fra skole til skole hvor raskt gjenåpningen kan gjennomføres, avhengig av lokalene og størrelsen på disse. Det kan bli ulike prioriteringer, alt etter hvilke utdanningsprogram skolen har, sier opplæringsdirektør Joar Loland.

Det kan bli aktuelt med både uteskole, bruk av andre lokaler og å bytte på hvem som er til stede når. 

Hver skole legger nå planer for resten av skoleåret. Elevene må orientere seg om hvilke tidspunkt de skal møte på skolen sin. Sjekk informasjon på nettsiden til skolen din. For de fleste elever blir det en kombinasjon av undervisning på skolen og nettbasert undervisning fram til sommerferien.

Smittevern

Det blir en annerledes skolegang fram til sommeren. Skolene er pålagt strenge smittevernregler, både når det gjelder reinhold, hygiene og kontaktavstand. I tillegg er det betydelige restriksjoner på kollektivtransport som kan gi følger både for åpningstider og kapasitet.

Skolene skal være trygge både for elever og medarbeidere, Det er derfor viktig at alle følger de tre hovedprinsippene i smittevern:

  • Hold avstand
  • God håndhygiene
  • Hold deg hjemme ved sykdomstegn

Åpningen skjer i tråd med ny revidert smitteveileder som gjelder fra 11. mai.

- Vi gleder oss til å ta imot alle elevene. Vi er glade for at barn og unge prioriteres i den gradvise åpningen av samfunnet, sier Loland. 

Til toppen