Dette betyr "gult nivå" for de videregående skolene - Rogaland fylkeskommune

Dette betyr "gult nivå" for de videregående skolene

Lærer går mellom elever - Klikk for stort bildeDe videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

– Vi følger smitteutviklingen nøye, og skolene forbereder seg på at det kan skje raske endringer som bringer oss over i rødt nivå. Rødt nivå betyr imidlertid ikke at skolene stenger, sier fylkesdirektør for opplæring Joar Loland.Portrett Joar Loland. - Klikk for stort bildeJoar Loland, fylkesdirektør for opplæring. 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet er tydelige på at rødt tiltaksnivå for videregående skoler skal målrettes mot der smitten skjer, og bare  innføres i kommuner med høyt smittenivå. Skolestengning skal ikke brukes som et forebyggende tiltak.

– Skolestengning skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Det må tas med i vurderingen at tilstedeværelse på skolen er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv, sier Loland.

En eventuell innføring av rødt tiltaksnivå bør skje etter dialog mellom fylkeskommunen som skoleeier og lokale helsemyndigheter. Per nå er det fire områder i Norge som er definert på rødt nivå: Oslo, Ullensaker, Drammen og Bergen. Der skal de videregående skolene sette inn strammere smitteverntiltak, men ikke stenge ned.

– Skolene i fylkene Viken og Troms og Finnmark ønsket å stenge ned i forrige uke. De fikk da beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at de måtte åpne igjen, opplyser Loland..

Han legger til at han har forståelse for at både foreldre, lærere og elever kan være bekymret for smittesituasjonen.

–  Det er heldigvis få smitteutbrudd i skolene våre, og det er betryggende å høre at helsemyndigheter karakteriserer skolene som blant de tryggeste stedene å oppholde seg. Men det er viktig at alle følger smitteverntiltakene, og at skolene legger til rette for at det lar seg gjennomføre.

På gult nivå gjelder følgende smitteverntiltak:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Lærere kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand
  • Unngå trengsel og å samles i store grupper

Les mer på nettsiden til Helsedirektoratet.

Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon om drift av de videregående skolene. 

Se også informasjon for elever, foresatte og skoler på vår temaside om koronasituasjonen.

Lokale smitteverntiltak på Nord-Jæren

Kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola innførte nye, lokale smittevernregler fra 9. november. Vi oppfordrer elever og ansatte til å følge retningslinjene som gjelder i disse kommunene, blant annet å begrense bruken av kollektivtransport og bruke munnbind dersom du må ta buss, tog, båt eller taxi.

Se lokale retningslinjer for Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola.

Reiser med kollektivtransport

Følg de gjeldende retningslinjene for kollektivreiser, både nasjonale og lokale.
Se Kolumbus og Go-ahead for mer informasjon.

Smitteforebyggende tiltak i Rogaland fylkeskommune

På grunn av ny smittebølge og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter er også disse tiltakene innført i Rogaland fylkeskommune:

 • Ansatte har hjemmekontor der det er mulig.
 • De videregående skolene følger normal opplæring på skolene, og undervisningspersonell møter på jobb, i tråd med avtaler på egen skole. Det samme gjelder andre yrkesgrupper som må være fysisk til stede for å gjøre jobben sin.
 • Møter gjennomføres digitalt, også politiske møter.
 • Ansatte oppfordres til å unngå reiser ut av fylket og unødvendige arbeidsreiser.
Til toppen