Alle videregående skoler på rødt nivå

Animasjon av koronavirus - Klikk for stort bildeAlle videregående skoler er fra torsdag 16. desember på rødt nivå i tråd med nasjonale smitteverntiltak.

Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå fra senest 16. desember. Rødt nivå betyr ikke stengte skoler, men at skjerpede avstandskrav kan føre til at mange elever får en kombinasjon av stedbasert og nettbasert opplæring.

Dette betyr rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Les mer om retningslinjer og tiltak for rødt nivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell

Karantene

Fra 15. desember er det felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

Les mer om smittekarantene og isolasjon

 

Til toppen