Elever og lærere fra de to videregående skolene Sauda og Gand har startet med å korona-teste seg selv. Målet med pilotprosjektet er å oppdage smitte tidlig, og holde skolene mest mulig åpne.

Gående russ

Det er oppdaget smitte blant flere russ på forskjellige skoler i Sør-Rogaland. Alle som har deltatt i russefeiring må teste seg to ganger med fem dagers mellomrom og gå i hjemmekarantene til første test er negativ.

Elev skriver og svarer på oppgave på papir.

 Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skoler er avlyst våren 2021. Det blir muntlig eksamen for avgangselevene på VG3. Privatisteksamener og fag- og svenneprøver blir gjennomført som planlagt. 

Til toppen