Om Nettskolen Rogaland

Nettskolen Rogaland er et gratis tilbud som drives av Rogaland fylkeskommune. Her kan elever på en videregående skole og voksenopplæringen ta enkelte fag gjennom nettbasert undervisning.

Hvem kan bli elev?

Nettskolen er et gratis tilbud for alle innbyggere i Rogaland. Vi tilbyr undervisning på videregående nivå. Tilbudet gjelder elever på studiespesialiserende skoler, voksne elever, elever som ikke kan være i et ordinært klasserom grunnet langvarig sykdomsrelatert fravær og 4. påbygg for lærlinger.

Slik søker du

Hvordan du skal søke avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører, og hvilket undervisningstilbud du søker på. Dersom du er elev på en videregående skole, kan du søke om plass via skolen din. Hvis du er elev på voksenopplæringen er det veilederen din som melder deg på Nettskolen.

For elever med langvarig sykdom er det skolen eller Oppfølgingstjenesten (OT) som henviser deg til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er de som avgjør om du får tilbud som nettelev.

Slik er det å være nettelev

Som elev på Nettskolen i Rogaland får du hver uke et ukesoppdrag. Dette består av videoer du skal se, sider du skal lese og nettsteder du skal bruke, samt oppgaver du skal løse. Ønsker du å vite om hvordan undervisningen foregår? Her kan du lese mer om nettundervisning hos Nettskolen Rogaland.

Dette er våre utdanningstilbud

Uten fastlagt undervisningstid og vanlig direktekontakt med faglærer møter både lærere og elevene nye utfordringer til struktur og systematikk i arbeidet. Nettskolen Rogaland er et kontaktskapende samarbeid og døråpner til moderne arbeids- og studiemetoder.

Vil du vite mer om Nettskolen Rogaland? 

Kontakt

Nina Martinus

Leder for Nettskolen Rogaland

Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole

E-post: nina.martinus@rogfk.no