Skolerute for elever i videregående

Som nettelev følger du skoleruten på din egen skole, men du må også forholde deg til noen viktige datoer for fagdager og samlinger i Nettskolen som denne tabellen viser