Åpen dag på videregående skoler i Rogaland

Lurer du på hvilken skole du skal velge til høsten? Åpen skole er en fin anledning for 10.-klassinger og deres foresatte til å komme og oppleve hverdagen på skolen. I tillegg til orienteringer om utdanningsprogrammene og omvisning, er det mulig å kikke innom klasserommene og få et innblikk i elevenes aktiviteter.

Her er de ulike datoene for åpen dag på skolene

Våre videregående skoler

Alle elever i Rogaland kan søke på alle våre fylkeskommunale videregående skolene. Vi har til sammen 25 videregående skoler, to skolesentre og en fagskole. Du kan lese om utdanningstilbudene på den enkelte skole sine nettsider.

Se våre videregående skoler

Til toppen