Vil prioritere fire satsingsområder

Ren energi og maritim framtid, reiseliv og opplevelse, mat og smarte samfunn er de fire satsingsområdene som oppsummerer innspillene fra rundt 300 deltakere i samskrivingen av Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi.

Det har vært en bred involveringsprosess i arbeidet med å utvikle den nye nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland. Basert på analyse- og kunnskapsgrunnlaget fra blant annet NORCE, samt alle innspillene fra deltakerne i involveringsprosessen, har det utpekt seg følgende fire strategiske satsingsområder:

  1. Ren energi og maritim framtid
  2. Mat
  3. Reiseliv og opplevelse
  4. Smarte samfunn.

Strategien foreslår følgende tre overliggende prinsipper for en bærekraftig nærings- og innovasjonsutvikling i Rogaland: 

  1. Kompetanse
  2. Omstillings- og endringsvilje
  3. Koordinering og samarbeid

Offensiv strategi er avgjørende

– Det er nå arbeidet virkelig starter. En offensiv nærings- og innovasjonsstrategi er avgjørende for at Rogaland fylkeskommune skal kunne ta rollen som en aktiv og stimulerende samfunnsutvikler, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune.

Hun er glad for å endelig kunne presentere fylkets nye nærings- og innovasjonsstrategi. I vår ble det gjennomført en rekke digitale arbeidsmøter og i høst har planen vært ute på åpen høring, hvor alle innspill ble samlet inn i et digitalt samskrivingsdokument. Det er første gang fylkeskommunen har gjennomført en slik digital høringsprosess.

– Det har vært en utrolig spennende prosess å følge med på hvordan dokumentet endret seg og vokste for hver dag, takket være alle som har bidratt. Vi er fornøyde med gjennomføringen og resultatet, sier Fossan.

Strategien vil legge føringer for hvordan fylkeskommunen vil prioritere og forvalte offentlige ressurser.

Avstanden må reduseres

Martin Gjelsvik, mangeårig forskningsleder ved IRIS og NORCE og professor ved Universitetet i Stavanger har deltatt i samskrivingsprosessen som representant for Nordic Edge hvor han nå har en prosjektstilling. Martin Gjelsvik (til høyre) har deltatt i samskrivingen av den nye nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland. Han mener det er viktig å ha en strategi som gjelder for hele fylket.    

– Det er fornuftig å ha en strategi som gjelder for hele fylket. Fylkeskommunen representerer demokratiet og har en viktig koordinerende rolle. Nøkkelen for å lykkes med dette arbeidet er å redusere avstanden mellom næringslivet og offentlig sektor. Vi må bruke strategi som praksis og vi jobbe tettere sammen, sier Gjelsvik.

Han er glad for at «smarte samfunn» ble et av de fire prioriterte satsingsområdene i strategien som fylkestinget skal ta stilling til i desember.

– Utnyttelse av naturressursene har vært den overordnede strategien i alle år. Smarte samfunn bygger på kunnskap og teknologi, og er ikke knyttet til naturressurser, noe som er en radikal ny tanke i vår region. Mangfold vil bli viktig framover, og det er lurt å satse på en næring som ikke avhenger av priser som gis utenfra, for eksempel næringer som laks, olje og gass. En nærings- og innovasjonsstrategi må ikke bare være en plan, men sette oss i stand til å gripe de mulighetene som dukker opp, og da må vi ha en god verktøykasse som kan kobles på private og offentlige initiativ, sier Gjelsvik.

Må tenke Rogaland som helhet

Annette Sæther, næringssjef i Haugesund kommune påpeker viktigheten av at dette blir en strategi som får god forankring i samtlige kommuner i fylket.

– Nøkkelen til at vi lykkes med dette arbeidet ligger i at strategien har en fullverdig involvering i hele Rogaland, med god dialog med alle kommunene. Vi må tenke Rogaland som helhet og alle må eie strategien for at den skal ha en verdi. Framtidens næringssamarbeid i Rogaland blir også en viktig diskusjon som blir vesentlig å ta med seg videre, sier Sæther spent på den politiske behandlingen av nærings- og innovasjonsstrategien.

– Jeg har aldri vært med på en tilsvarende strategiprosess med digital samskriving, men det kunne vel ikke passet bedre, gitt omstendighetene med koronapandemien, sier Annette Sæther.

Bakgrunn for strategien

Fylkestinget vedtok i april 2019 at det skulle utarbeides en ny nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland, basert på metodikken smart spesialisering. I desember i fjor vedtok fylkestinget «Innovasjon for bærekraftig verdiskapning» som visjon for strategien. Strategien skal nå til politisk behandling, med endelig vedtak i fylkestinget 8.-9. desember. Det er etter vedtaket at det viktigste arbeidet starter, selv om strategiarbeidet har pågått lenge. Strategiens mål er at «Rogaland forenkler og samskaper løsninger for fremtiden».

Bakgrunnen for den nye nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland er fylkeskommunens utviklingsplan, hvor FNs bærekraftsmål er sentrale. I tillegg vektlegges prinsippene kompetanse, omstillings- og endringsvilje samt koordinering og samarbeid.

Erstatter regionalplan for næringsutvikling

Den nye nærings og innovasjonsstrategien for Rogaland skal erstatte regionalplan for næringsutvikling 2011-2020 som ble vedtatt i 2011. Den nye strategien er en kunnskapsbasert nærings- og innovasjonsstrategi som er basert på EUs metode «Smart spesialisering». Alle regioner har særegne muligheter og forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse styrkene og skreddersy prioriterte satsingsområder.

Metodikken tar utgangspunkt i fylkets fortrinn og fokuserer på de mulige innovasjons- og samarbeidsområdene som mest sannsynlig vil styrke landsdelens næringsutvikling.

Nærings- og innovasjonsstrategien skal til politisk behandling i Ungdommens fylkesting (10.11), Opplæringsutvalget (17.11), Regional-, kultur- og næringsutvalget (19.11) Fylkesutvalget (24.11) og Fylkestinget (8.-9.12)