Vil gjøre hverdagen enklere og bedre for unge

Solveig Vik (17) fra Haugesund er gjenvalgt som ungdommens fylkesordfører og Trym Talgø Olsen (18) fra Eigersund blir ny ungdommens fylkesvaraordfører i det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland.

Torsdag 7. januar ble det nye ungdommens fylkesråd konstituert i Rogaland fylkeskommune. Både Trym Talgø Olsen og Solveig Vik har vært med i ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg tidligere, og de ønsker å fortsette sitt engasjement fordi de vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for ungdommer i Rogaland.

– Jeg ønsker å bidra til å lage Norges beste ungdomsfylke. Vi som ungdom står overfor veldig mange utfordringer i hverdagen og jeg håper at vi i ungdommens fylkesråd kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for unge i Rogaland, sier Solveig.

Representerer hele fylket

Ungdommens fylkesråd skal være en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og Solveig Vik (17) fra Haugesund er ungdommens fylkesordfører i Rogaland. ungdommene behandler mange saker som også fylkesutvalget og fylkestinget skal vedta. I tillegg kan de fremme og drøfte egne saker. Ungdommene representerer hele fylket og kan være med å påvirke politiske beslutninger.

– Ungdommens fylkesråd har representanter fra alle regionene i fylket, og disse vil ha tett kontakt med ungdomsrådene i sine respektive kommuner, slik at ungdommens fylkesråd er godt oppdatert med hva ungdommer i hele fylket er opptatt av, forteller Solveig om den nye organiseringen som ble innført som en del av regionreformen i 2020.

Ungdommens fylkesråd fikk i fjor høst gjennomslag for at de vil få inntil to minutters taletid i fylkestinget.

– Vi skulle så absolutt hatt litt mer taletid i fylkestinget, men nå skal vi vise hva vi er god for, og så får vi jobbe videre for å få snakke litt mer i fylkestinget, sier Solveig.

Gir råd til regjeringen

Rogaland er et av de fylkene i Norge som har den yngste befolkningen. Trym Talgø Olsen (18) fra Eigersund er ungdommens fylkesvaraordfører i Rogaland.   

– Jeg ønsker å være en talsperson for ungdommene til politikerne i Rogaland, og jeg vil løfte opp de sakene som engasjerer oss slik at vi sammen kan få en bedre hverdag, sier Trym Talgø Olsen. Han er også Rogalands representant i ungdommens distriktspanel som skal gi råd til regjeringen om framtidens distriktspolitikk.

En av de første sakene til det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland er å gi regjeringen konkrete innspill, via ungdommens distriktspanel, om hva de unge mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommunene, og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken.

– Jeg har gjort meg mange erfaringer via mine politiske verv, men viktigst av alt så har jeg erfart at det hjelper å si noe. Man får ikke alltid gjennomslag for sine forslag og innspill, men det er verdt å prøve. Dersom ingen engasjerer seg vil ikke samfunnet utvikle seg, sier Trym.

Skole og psykisk helse

Det nye ungdommens fylkesråd skal i sitt neste møte (29. januar) vedta nytt handlingsprogram for 2021. I gjeldende handlingsprogram for ungdommens fylkesråd står samferdsel, skole og miljø øverst på dagsorden.

– Den viktigste ungdomssaken for øyeblikket er å jobbe videre for at alle ungdommer skal fullføre videregående skole og at fylkeskommunen legger til rette for at vi ungdommer skal få gjøre dette på en best mulig måte med tanke på læringsutbyttet, men også for det sosiale og livskunnskapen vi kan ta med oss, sier Trym.

Psykisk helse er også et tema som ungdommene er opptatt av, og spesielt etter å ha opplevd snart et år med koronarestriksjoner, så har dette blitt ekstra aktuelt for ungdommens fylkesråd.

– De psykiske helsetilbudene for ungdom er viktigere enn noen gang, og vi må kjempe for at disse blir videreutviklet, sier Solveig.Ungdommens fylkesråd i Rogaland hadde sitt første møte på Teams, på grunn av korona-restriksjoner. Det ble likevel et veldig godt møte og en god start. (Skjermbilde fra teamsmøtet 7. januar)  

17-åringen var veldig fornøyd med gjennomføringen av ungdomsrådets første møte, til tross for at det måtte  gjennomføres digitalt.

– Det ble en utrolig kjekk start med en veldig engasjert gjeng og mange gode diskusjoner. Jeg er så imponert over alle de dyktige representantene og jeg tror aldri jeg har vært med på et så godt Teams-møte før, dette lover veldig bra, sier Solveig Vik, ungdommens fylkesordfører i Rogaland.

Det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland:

 • Solveig Vik fra Haugesund/Haugalandet, ungdommens fylkesordfører
 • Trym Talgø Olsen fra Eigersund/Dalane, ungdommens fylkesvaraordfører
 • Håvard Sømme fra Gjesdal/Jæren
 • Linde Espeland fra Sauda/Ryfylke
 • Daniel Pedersen Gjeitanger fra Sandnes/Nord-Jæren
 • Maria Kydland Bergeland fra Bjerkreim/Dalane
 • Håvard Handeland fra Sauda/Ryfylke
 • Maria Førsvoll –fra Randaberg/Nord-Jæren
 • Edith Marie Hundsnes fra Tysvær/Haugalandet

Vararepresentanter:

 • 1. Emilie Holum fra Lund/Dalane
 • 2. Ghazi Alannan fra Time/Jæren
 • 3. Julie Lendengen Mæhle fra Strand/Ryfylke
 • 4. Trond Tollefsen fra Eigersund/Dalane

Møteplan for ungdommens fylkesråd 2021:

 • 7. januar
 • 29. januar
 • 18. mars
 • 19. mai
 • 4. og 5. juni
 • 3. september
 • 29. september
 • 12. og 13. november
 • 16. desember
Til toppen