Vil du ta imot en lærling eller ti?

To lærlinger på Ikea sammen ved varehussjef.  - Klikk for stort bildeSalgsfaglærlingene Angelica Hamre og Kine Marie Bjelland sammen med varehussjef Hans Inge Skadberg. Foto: NHO RogalandFagbrev er gull! Det er nå vi må bygge kompetansen Norge trenger i framtiden – også når det er krevende. Vi heier på lærebedriftene og lærlingene! 

Sammen må vi sikre at lærlingene får fullføre, og at det er nok lærebedrifter kan imot nye lærlinger. Fagbrev er gull verd! Plutselig er du rigget for det trygge voksenlivet. Ofte er det veien til fast jobb, innvilget huslån, og hvem vet, kanskje også en familieforøkelse.

Over 4 000 voksne ungdommer i Norge, og over 300 i Rogaland, hadde en fot inne i denne tryggheten før Norge stengte 12. mars. Nå sitter de samme ungdommene i stedet og venter. De er permittert og kan bare krysse fingrene for at de får fullført læreoppholdet og tatt fagbrevet til slutt.

Denne og neste uke har vi, NHO Rogaland og LO Rogaland en kampanje på Facebook der vi daglig viser fram en lærling-bedrift – og understreker hvor viktige de er. Vi er mange som bør kjenne ansvar for lærlingene nå.

Høstens lærling-krise

For i høst kan lærling-floken bli verre enn på lenge. Sommerferien er bare noen måneder unna, og flere tusen venter på å få læreplass. Usikkerhet og korona-krise, kan fort bety at mange lærling-bedrifter dropper å ta inn ungdommer akkurat denne høsten.

- Noe av det aller viktigste vi jobber med i fylkeskommunen nå er å skaffe nødvendig opplæring til alle ungdommer som har krav på det. Det er viktigere enn noen gang at lærebedrifter legger til rette for avvikling av prøver innenfor de retningslinjene vi har. Jeg oppfordrer også nå kommuner i hele fylket om å snu hver stein for å skaffe flere læreplasser, sier Marianne Chesak, fylkesordfører.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland er på samme linje, og frykten er at flere velger bort lærlingene.

- Det er dette vi frykter aller mest akkurat nå. For sikrer vi ikke læreplass til de som nå skal ut i lære, står vi i fare for å miste et helt kull av fremtidige fagarbeidere. De negative konsekvensene vil være enorme. Både for den enkelte som ikke får gjennomført opplæringen sin, men også og for bedriftene som allerede manglet fagarbeidere før korona-krisen kom, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Og Grindland fortsetter.

- Hver eneste vår pleier NHO, LO og fylkeskommunen å oppfordre de vi kan om å ta inn en ekstra læreplass eller ti. Ingen er bedre enn oss i Rogaland på akkurat dette, selv om vi aldri klarer å skaffe læreplass til alle, sier Grindland.

Regjeringen må våkne

Det er et alvor i situasjonen, og regjeringen må bruke økonomiske insentiver. Bedriftene må sikres slik at de ikke går konkurs. Bedriftene må få styrke til å ta imot nye lærlinger. Ikke minst, det må legges til rette for at lærlingene som nå er i slutten av læretiden får tatt fag- og svenneprøven..

Derfor står Rogaland fylkeskommune, NHO, og LO sammen om følgende seks konkrete tiltak som kan sikre dette..

  • Direkte stimuleringstilskudd til lærebedriftene som nå tar inn ekstra lærlinger.
  • Tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontorene.
  • Kjøp av læreplasser fra det offentlige.
  • Sette i gang stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning.
  • Oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å få gjennomført vedlikehold og utført tjenester som åpner for bruk av lærlinger.
  • Bevilge midler slik at aksjonen «Læreplassjeger» kan gjennomføres på nytt.

Kan ikke svikte de unge

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer Norge til å mangle 70 000 fagarbeidere i 2035. Mange har snakket opp yrkesfagene de siste årene. Søkertallene viser heldigvis at stadig flere – over halvparten - ser verdien av et fagbrev.

- Nå må vi ikke svikte disse unge menneskene. For ungdom uten læreplass, er et samfunn uten fagkompetanse. Og alle taper vi om vi ikke løser lærling-floken, avslutter Chesak og Grindland.

Vil du ta inn lærlinger?

Ta kontakt på fagopplaering@rogfk.no så fort som mulig. 
#ViTarInnLærlinger!

Mer informasjon om å bli lærebedrift