– Vi er med på dugnaden, bruk oss!

Mann klatrer inn i gravemaskin - Klikk for stort bilde

– Vi har klar prosjekter innen veg og bygg for en milliard kroner. Mange av disse kan settes i gang på svært kort sikt. Med friske statlige midler kan vi bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Tirsdag ble den tredje statlige redningspakken for næringslivet vedtatt i Stortinget. Denne pakken inneholder blant annet en milliard kroner til fordeling på fylkeskommunene for å kompensere for tapte billettinntekter innen kollektivtransporten. Foreløpig er det ikke bevilget midler til at fylkeskommunene kan gjennomføre prosjekter som en hjelpende hånd til bedrifter i pengenød.

– Vi ønsker å ta del i den nasjonale dugnaden, og har flere prosjekter som kunne vært satt i gang raskt. Disse er innen bygg, veg og anlegg, både bygging og vedlikehold. Noen av prosjektene er ferdig regulert, og kan starte opp raskt. Flere av dem er også brutt ned i svært små prosjekter. Disse kan passe for små og mellomstore bedrifter som virkelig sliter nå.

Fylkesordfører Marianne Chesak - Klikk for stort bilde

Marianne Chesak applauderer de tre krisepakkene som er vedtatt.

– Disse er kjempeviktige, en uunnværlig strakshjelp til bedrifter for at de skal komme seg gjennom krisen. Det vi kan bidra med i tillegg, er en forutsigbarhet for næringslivet. En visshet om at når vi er på den andre siden av krisen, så vil det være jobber der. Vi kan skape aktivitet i regionen, men det forutsetter friske penger fra staten.

Hva kan fylkeskommunen gjøre selv?

– Vi gjør det vi kan, men vi rammes også av inntektstap på grunn av krisen. Vi har ikke finansielle muskler til å sette i gang prosjekter, men det har staten.