Vi er med og baner vei for etisk handel

Vi bruker innkjøpsmakten vår og stiller krav om etiske og grønne innkjøp. For oss er det viktig å bane vei for gode arbeidsforhold og miljøvennlige produkter. Nå skal vi fornye vår strategi for innkjøp og da blir etisk handel og miljøkrav enda viktigere.

Politikerne har i fylkesutvalget, gjennomgått den årlige rapporten om etisk handel. Der ble det vedtatt at det nå også skal stilles krav til miljø i våre anskaffelser. Dette kravet blir tatt med når anskaffelsesstrategien skal fornyes. Fylkeskommunen skal også jobbe aktivt med bruk av både kontraktskrav og kvalifiseringskrav. Vi blir også medlem av NHOs leverandørutviklingsprogram. Dette programmet vil hjelpe oss å stille de riktige miljøkravene for å få bærekraftige anskaffelser. I fylkestinget 16. juni vil rapporten også bli behandlet.

Her kan du lese hele rapporten fra Rogaland fylkeskommune til Etisk handel Norge. (PDF, 559 kB)