Vant første innovasjonspris for masterstudenter

 Eva Paola Campos er tildelt fylkeskommunens første innovasjonspris for masterstudenter.

Målet med den nyopprettede prisen er å få flere studenter til å velge problemstillinger som kan resultere i innovative løsninger som bidrar til å nå minst ett av FNs bærekraftsmål.

Hver instituttleder ved Universitetet i Stavanger (UiS), Høgskolen på vestlandet, VID og BI ble invitert til å fremme to kandidater hver og det ble totalt fremmet 11 masteroppgaver som alle holdt høy faglig standard.

Vinner er meksikanske Eva Paola Campos, student på master i byutvikling og urban design ved institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS. Hennes masteroppgave “Post-occupancy evaluation for liveability in urban districts” ble skrevet under veiledning av førsteamanuensis Fabio Alberto Hernandez Palacio.

Juryen mener at masteroppgaven til Eva Paola Campos er innovativ, svarer på flere bærekraftsmål, og problemstillingen er meget relevant og tidsaktuell. Prisvinneren foreslår å tilpasse metoden «bruksevaluering av boliger» til evaluering av sosial bærekraft i nabolag. Bruksevaluering er en av flere metoder som brukes av arkitekter og designere for å evaluere grønne aspekter og energibruk i bygg. Kandidaten har valgt en ny vinkling som ser på boforholdene og hvordan boligene påvirker beboernes livskvalitet, helse og velferd.

– Prisvinneren har vist god innovasjonsevne ved å koble flere aspekter knyttet til det grønne skiftet. Det vil i framtiden bli enda viktigere med en helhetlig tilnærming og en bedre totalforståelse av alle aspekter knyttet til det grønne skiftet. De «mykere» verdiene har til nå vært underfokusert ved utvikling av urbane boområder. En metodikk for å bedre forståelsen av «liveability» vil kunne være et nyttig verktøy i fremtidig planlegging, sier fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget 20. oktober.

Juryen består av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Ungdommens fylkesting, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, BI, VID, Validé og en studentrepresentant (rullerer mellom utdanningsinstitusjonene).

Les mer om innovasjonsprisen

Til toppen