To ferjesamband blir gratis fra 28. september

Elisabeth Tønnessen Ryfylkeferjen og Finnøyfergene blir gratis for passasjerene i slutten av denne måneden.

Flertallet i fylkesutvalget i Rogaland vedtok dette i møtet 20. september.

I revidert nasjonalbudsjett ble det avsatt 53 millioner kroner for at en rekke ferjesamband i landet kunne bli gratis fra 1. juli 2022. Pengene kommer i tillegg til de 30 millionene som var satt av i statsbudsjettet. Sambandet Haugesund-Utsira ble gratis 1. juli i år.

Ole Ueland er den del av flertallet i saken. Han poengterte i debatten at politikerne har fått mange innspill til hvilke samband som bør bli gratis.

— Vassøy- og Kvitsøysambandet har flere nevnt. Disse kommer ikke inn under ordningen nå, for vi forholder oss til kriteriene regjeringen har lagt. At to samband nå blir gratis betyr mye for mange i fylket som reiser mye, og det gleder vi oss over.

Saken skal opp til endelig behandling i fylkestinget.