Streiken er slutt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen Marte Garmann Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen medelte fredag 4. juni at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemd.

Streiken i tariffområdet KS er stanset av regjeringen. 

Unio har vært i streik i 16 kommuner og 10 fylkeskommuner i KS-området, siden torsdag 27. mai. I Rogaland fylkeskommune har 621 ansatte vært i streik. 31 av disse jobber i sentraladministrasjonen og 588 jobber i 12 av de videregående skolene i fylket.

Elever ved videregående skoler som har blitt berørt av streiken bes følge med på de respektive skolenes hjemmesider for informasjon om undervisningstilbudet.

Streikene i tariffområdene Oslo kommune og Spekter fortsetter.

Til toppen