Støtte til festivaler og kulturarbeid

Orgelfestivalen Norsk orgelfestival er en av festivalene som har fått støtte når 2,6 millioner kroner ble fordelt til festivaler, kunst og kulturtiltak i Rogaland. 

1 million kroner fordelt til festivaler i Rogaland

Regional- og kulturutvalget fordelte i sitt møte 6. februar tilskudd til festivaler for 2020.

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland. Det forutsettes at festivalene tilhører det kulturpolitiske ansvarsområdet (herunder kunst, kulturarv og frivillighet), med unntak av idrett. De kulturelle uttrykksformene skal være festivalens hovedfokus.

Festivaler som skal vurderes for støtte må omfatte større deler av fylket eller på annen måte, eks. ut fra tematisk fokus, ha krav på regional interesse.

Søknadsfristen for festivalstøtte 2020 var 1. desember 2019. Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen er 1 million kroner

Det ble vurdert 33 søknader, med en total søknadssum på kroner 2 571 000,-.
Av disse ble 25 festivaler tildelt midler.

Tilskudd festivaler 2020

Tilskudd festivaler 2020
Festival Tildelt beløp
Norsk orgelfestival 65 000
Ranglerock 50 000
Dalane Bluesfestival 50 000
Sokndal Musikkfestival 30 000
Norwegian Youth Chamber Music Festival 55 000
PODIUM 30 000
Ogna Gje Jazz!-Festival 50 000
Egersund Visefestival 60 000
Haugaland Prog og Rock Festival 45 000
KARMØYGEDDON 55 000
Vikedal Roots Music Festival 50 000
Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund 45 000
Finnøy Kulturfest 20 000
Stavanger Vise- og Poesifestival 35 000
Munkehagen 25 000
GUDDAFEST 20 000
Treskofestivalen 50 000
SILK - Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival 55 000
bLEST Litteraturfest i Tysvær 35 000
Comnicon 30 000
Garborgdagar 25 000
Blodig alvor i landsbyen (krimfestival) 25 000
Skudefestivalen 50 000
Kyskulturdagar 2020 20 000
Tysvær skrekkfest 2020 25 000

1,6 millioner kroner fordelt til kunst- og kulturtiltak i Rogaland

Regional- og kulturutvalget behandlet i sitt møte 6. februar første runde med fordeling av midler til Allment kulturarbeid for 2020.

Tilskuddsordningen skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode. Tilskuddsberettigede tiltak må omfatte hele eller store deler av fylket eller være lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført. 

Det kom inn 50 søknader innen fristen, med en total søknadssum på kr. 3 947 640,-.

Av disse ble 33 søknader tildelt midler, totalt kr. 1 639 000,-.

Søknadsmassen viser at det er stor aktivitet innen kunstfeltet i fylket, spesielt innen musikk, visuell kunst og scenekunst. Kunstfeltet i Rogaland er i stor grad sentrert rundt de store byene, spesielt på Nord-Jæren og på Haugalandet. Samtidig viser søknadsmassen at det er mange søknader om tilskudd til turnéer, noe som kommer større deler av fylket til gode.

Tilskudd allment kulturarbeid 2020, første runde

Tilskudd allment kulturarbeid 2020, første runde
Prosjekt Søker Tilskudd
Riddere, Pirater og den fagre Jomfru Ingebjørg. En reise i Middelalderen. Sagaqueen Ann Kristin Sørvåg 50 000
Folk'N'Roll Nordbø-Borneo Edvard Nordbø 30 000
Time musikk Signe Irene Time 20 000
nyMusikk Stavanger - konsertstøtte nyMusikk Stavanger 50 000
Klassisk aften Marit Risnes sopran 30 000
Palco & co Palco & co 40 000
Håvard Ersland Trio Håvard Ersland 30 000
Turnéstøtte Valen vokalensemble vår 2020 Lektor Sæverud As 50 000
Mobeth fylkesturné Thomas Bang Bassist 30 000
zang: konsertserie 2020 Pål Asle Pettersen 25 000
Passion strings Kutin Konsert Forening 30 000
Gilka QTLY #6 i samarbeid med Velferden, Sokndals scene for samtidskunst Geir Egil Bergjord 30 000
Opphold på Residency Unlimited, New York Margrethe Aanestad 15 000
Støtte til etablering av kunstnerdrevet visningsrom Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap 100 000
Ta plass! Erfjordgt. 8 AS 40 000
Screen City Biennial utviklingsår 2020 Art Republic AS 50 000
CAS - Contemporary Art Stavanger Contemporary Art Stavanger 60 000
Studio K Kari Ann Lending 33 000
Seven on Seven 2020 Stavanger Kunstforening 130 000
Kunstvandring Rogaland Tone S. Wold 25 000
Den historiske skjenkestue Scenekraft AS 40 000
Fars stemme Scenekraft AS 60 000
Og så kom stillheta - en utstilling og et teaterprosjekt Helene Tungesvik Skogland 25 000
Jubileumsforestilling 2021 - Herstad/Berstad Kompani Haugesund 130 000
Halvs Saga Lars Henrik Aarnes 100 000
Da solen forsvant - En leken, forunderlig og vakker forestilling for barn fra 2 år Forteller Marianne Stenerud 60 000
Tour de KÅKÅ 2020 Stiftelsen Kåkå Kverulant Katedralen 130 000
Litterær Salong 2020 Siri M Kvamme 40 000
Time to meet, spring 2020 RIMI/IMIR Scenekunst 60 000
CRUDE, Alexander L. Kielland-ulykken, 40 år. Utstillinger og arrangementsprogram Hå kommune 50 000
Åbøbyen 100 år Vesla og de 50 000
Friluftsdag for vaksne med utviklingshemming Hå kommune 26 000