Stiller strengere krav til dem vi kjøper av

portrettbilde av de tre som har laget anskaffelsesstrategien - Klikk for stort bildeDet har vært kjekt å stake ut kursen for innkjøp i en organisasjon i endring, sier Joakim Bjørnstad, Karianne Mæle Thuestad (leder) og Chatrine Pettersen som alle jobber i faggruppe innkjøp i økonomiavdelingen.

I 2020 har fylkeskommunen fått flere oppgaver og handler mye mer enn før. Det betyr at vi kan være en langt større pådriver for etisk handel, flere lærlinger i næringslivet, universell utforming og være med å sørge for at krav til klima og miljø blir en ny standard.

– Nå som vi har større innkjøpsmakt, er det viktig at vi bruker den godt. Vi skal være ledende på å stille krav til de vi handler fra. På den måten kan vi utvikle næringslivet, skape innovasjon og ta samfunnsansvar, sier fylkesordfører Marianne Chesak

Mye større innkjøpsmakt

Da fylkeskommunen tok over jobben med å bygge og vedlikeholde fylkesvegene fra Statens vegvesen, ble innkjøp en stor oppgave. I 2019 handlet vi for 870 millioner kroner, for det meste til de videregående skolene og Tannhelse Rogaland. I 2020 handler vi for mer enn dobbelt så mye, over 2 milliarder kroner.

Spare penger og stille miljøkrav

Nå er en ny strategi for innkjøp på trappene hvor fylkeskommunen sitt samfunnsansvar er viet mye mer plass enn i den forrige strategien. Rogaland fylkeskommune skal være med å påvirke slik at for eksempel klima- og miljøkrav blir en del av basistjenesten til leverandørene våre. I oppstarten kan for eksempel et miljøkrav gjøre et kjøp dyrere, men på sikt vil nye krav bli den nye standarden.

– Jobben vår framover vil være å finne balansen mellom innkjøp til best mulig pris og oppgaven med å ta samfunnsansvar, sier Karianne Mæle Thuestad som er innkjøpsleder i Rogaland fylkeskommune. Hun legger til at politikerne vil få en rapport hvert år om arbeidet som er gjort.

Peker retning

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken registrerer at når innkjøpsmakten øker kommer også flere ønsker for hvordan den skal brukes. Han påpeker at vi skal ha en strategi som peker en klar og ønsket retning uten at vi binder oss unødvendig i detaljer.

– Strategien skal fungere for alle typer innkjøp. Det er forskjell på å kjøpe en blomsterbukett kontra ny skole eller en stor anleggsmaskin, sier Smith Dokken

Den nye anskaffelsesstrategien for 2021-2025 var nylig til behandling i fylkesutvalget og vil tre i kraft fra 1. januar 2021 dersom den blir vedtatt i fylkestinget 8. og 9. desember.