Stenger rundkjøring på Forus

3D-animasjon av krysset ved Forusbeen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av hvordan den nye rundkjøringen blir ved fylkesvei 44 og Forusbeen. Multiconsult Fylkeskommunen trapper opp arbeidet på et av de største prosjektene i Bussveien. Det kommer folk som ferdes i området til å merke.

Natt til fredag 19. august stenger fylkeskommunen rundkjøringen på fylkesvei 44 der Forusbeen krysser fylkesveien. Det er arbeidet med bussveistrekningen fra Nådlandsbråtet til Hans og Grete stien som gjør at rundkjøringen stenges.

Som følge av arbeidet ruter fylkeskommunen biltrafikken via Gamle Forusvei og inn på en omkjøringsvei som er bygget vest for Leos Lekeland. Anleggsarbeidet skal være ferdig høsten 2025, og arbeidet med rundkjøringen kommer til å vare store deler av perioden.

Portrettbilde av Harald Bøhn, enhetsleder Bussveien - Klikk for stort bildeEnhetsleder Bussveien, Harald Bøhn.  – Dette er en trafikkert strekning. Jeg anbefaler folk å beregne ekstra god tid, spesielt de første dagene etter omleggingen. Det kommer til å ta tid før trafikken setter seg og folk blir vant til det nye kjøremønsteret. For de som har mulighet, kan kollektivreiser være et godt alternativ nå. Vi anbefaler syklister å bruke Gandsfjordruta på østsiden av jernbanen, der de slipper å forholde seg til store mengder biltrafikk og anleggsarbeid, sier enhetsleder i Bussveien, Harald Bøhn. 

Flytter holdeplasser

På grunn av arbeidet med den store rundkjøringen, flytter vi bussholdeplassene som ligger i fylkesveien nord for rundkjøringen, til Gamle Forusvei noen hundre meter fra opprinnelig plassering. Holdeplassen ved Midtbergmyrå blir lagt ned, mens det kommer to nye holdeplasser langs omkjøringsveien mellom Leos lekeland og fylkesveien. Vi bygger også en liten rundkjøring ved Midtbergmyrå for å bedre flyten når trafikkmengden øker på denne veien.

Kartskisse av området som skal stenges ved Forusbeen. - Klikk for stort bildeKart over området som skal stenges ved rundkjøringen ved fylkesvei 44 og Forusbeen.– Vi skilter og informerer godt om endringene, og gjør det vi kan for at ulempene blir så små som mulig, sier Bøhn.

Strekningen som nå starter opp for fullt er den tredje bussvei-strekningen fylkeskommunen bygger mellom Gausel og Sandnes. Bussvei-prosjektet fra Nådlandsbråtet til Gausel stasjon, som startet i 2020, skal etter planen være klar til bruk i løpet av året, mens etappen fra Gausel stasjon til Diagonalen er ferdig før sommeren 2023.