Søker engasjerte ungdommer - Rogaland fylkeskommune

Søker engasjerte ungdommer

Klikk for stort bildeUngdommens fylkesutvalg skal fordele 100.000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdommer i Rogaland. Samtidig søkes engasjerte unge til det nye Ungdommens fylkesråd. 

Rogaland fylkesting har gitt ungdommens fylkesutvalg (UFU) kr 100.000 til fordeling til prosjekter og aktiviteter med ungdom som målgruppe. Søknadsfristen er 30. august.

Solveig Vik, ungdommens fylkesvaraordfører håper sammen med Håvard Sømme, ungdommens fylkesvaraordfører, at mange blir kjent med denne muligheten og at det kommer gode søknader til kjekke prosjekter og arrangementer.  

– Tiltakene må være forankret i Ungdommens fylkestings handlingsplan og de må gjennomføres innen utgangen av november i år, forteller Håvard.

Ungdommene bestemer fordelingen

Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. Midlene vil bli fordelt i Ungdommens fylkesutvalg 16. september.

– Ungdomsmidlene er noen utrolige midler som vi er så heldige å få dele ut. Dette er midler som kan hjelpe mange ungdommer til å få en mye kjekkere og enklere hverdag som består av forskjellige aktiviteter. At det er vi ungdommer som selv får bestemme hvem som skal få disse midlene gjør at vi unge får noe å si om det som skjer rundt oss. Disse aktivitetene påvirker oss direkte og er laget for oss, derfor er det ekstra viktig at det er vi som får bestemme dette, sier Solveig Vik fra Haugesund.

Ungdomsmidler 2020

Nytt Ungdommens fylkesråd etableres

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommen behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. 

Til høsten blir det endringer for Ungdommens fylkesting. Hittil har vi hatt et Ungdommens fylkesting i Rogaland med representanter fra alle kommunene i fylket. Ut fra dette organet har det blitt valgt et Ungdommens fylkesutvalg som har hatt en del flere saker og møter enn Ungdommens fylkesting.

– Med den nye kommuneloven så blir det endringer i hvordan ungdomsrådsarbeidet organiseres. Før jul skal det velges et Ungdommens fylkesråd og vi håper at mange ungdomsråd i kommunene vil finne kandidater som ønsker å stille til Ungdommens fylkesråd, sier Solveig Vik.

Spent på ny organisering

– Det blir spennende hvordan dette kommer til å fungere. Dette er vår største sak akkurat nå, å jobbe for at det nye ungdomsrådet blir best mulig og at ungdommenes stemme blir hørt i prosessen, sier Solveig.

20. oktober er fristen for å melde sin interesse for Ungdommens fylkesråd. Ungdommens fylkesråd skal bestå av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Disse skal i henhold til kommuneloven ikke ha fylt 19 år når de velges.

– Det er viktig å få fram at vi er ungdommer fra hele fylket og vi kan være med å påvirke. Derfor er det også viktig for oss at det nye Ungdommens fylkesråd har minst et medlem fra hver av regionene Dalane, Haugalandet, Nord- Jæren, Sør-Jæren og Ryfylke, sier Solveig Vik fra Haugesund som selv har vært ungdommens fylkesordfører siden i fjor høst.

Ungdommens fylkesutvalg oppnevner en valgkomite som vil gå gjennom listen med kandidater og innstiller til fylkestinget i desember hvem som bør sitte i Ungdommens fylkesråd (UFR).

Les mer om Ungdommens fylkesting i Rogaland

Til toppen