Setter av 16,6 millioner til nye læreplasser - Rogaland fylkeskommune

Setter av 16,6 millioner til nye læreplasser

Kokker i kantine - Klikk for stort bilde Vi tilbyr ekstra tilskudd for å sikre at læringer får gjennomført læretiden, og tilskuddet er spesielt rettet mot utsatte bransjer i Rogaland. Totalt er Rogaland tildelt 16,6 millioner kroner fra staten, og kommuner og bedrifter kan nå søke.

Dette er et viktig tiltak for å sikre at ungdommene får gjennomført læretiden og at korona-situasjonen ikke fører til utsettelser og forsinkelser. Ordningen og tilskuddet skal bidra til flere lærekontrakter/opplæringskontrakter slik at flest mulig søkere får tilbud om læreplass. Tilskudd kan også gis til lærebedrifter som har permitterte lærlinger for å sikre at de får fullført læretiden. Legg merke til at søknadsfristen er 15. september. 

- Vi kan med denne tilskuddsordningen gi økonomisk støtte til virksomheter som deltar i den nasjonale dugnaden for å ivareta framtidens arbeidskraft. Jeg er glad for at regjeringen ser behovet for læreplasser, sier Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Målgruppen er bedrifter som tidligere ikke har hatt lærlinger/lærekandidater, men også allerede etablerte lærebedrifter som kan ta inn lærlinger/lærekandidater utover det de vanligvis har gjort tidligere.

Kriterier for å søke om tilskudd

Dette er kriteriene som blir vurdert i søknaden og som kan gi tilskudd. 

  1. Økt lærlingtilskudd for hardt rammede lærefag ​​​
  2. Stimuleringsmidler til godkjente lærebedrifter/opplæringskontorer som kan overta lærlinger fra andre. 
  3. Tiltak/støtteordninger som kan bidra til at permitterte kommer tilbake i arbeid
  4. Tiltak/støtteordninger som kan bidra til å forlenge lærekontrakter og opplæringskontrakter (lærekandidat og praksisbrevkandidater) 
  5. Dekking av mellomlegg mellom lærlingetilskuddet og basistilskudd 2 for lærebedrifter som tar inn i lære personer som har brukt opp sin rett til videregående opplæring etter fullføring av Vg2 yrkesfag. 
  6. Tiltak/støtteordninger knyttet til arbeidet med å formidle personer til læreplass og rekruttere lærebedrifter.
  7. Rekruttere nye lærebedrifter 
  8. Tiltak/støtteordninger som kan stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontorer til å senke terskelen/redusere risikoen ved å ta inn lærlinger og lærekandidater. 
  9. Tiltak/støtteordninger for flere voksenlærlinger

Søk om tilskudd

Søknader blir vurdert i tråd med kriterier, tiltaket som er beskrevet i søknaden og det totale beløpet det søkes om. Søknadsfristen er 15. september. 

Søke tilskudd for stimulering av nye læreplasser

Til toppen