Ser inn i fremtiden med nytt verktøy

Flere seksjoner i samferdselsavdelingen tester Trimble SiteVision.

Byggeleder Lutfi Turan peker mobiltelefonen mot den tomme plassen foran seg. Ved hjelp av mobilkamera og GPS-signaler fra en antenne, ser han plutselig hvordan den kommende bussvei-brua i Hinnavågen ser ut i terrenget. Modellen av brua har han lastet opp på telefonen.

Han og flere planleggere og byggeledere i samferdselsavdelingen er ute for å teste Trimble SiteVision. Utstyret kom på markedet for et par år siden, men blir nå for første gang tatt i bruk i Rogaland fylkeskommune. 

Avdekker feil før de blir bygget

Med SiteVision kan en legge inn 3D-modeller (BIM) på mobiltelefonen for å visualisere det som skal bygges i felten. Ved hjelp av GPS-signaler fra en antenne plasserer modellen seg nøyaktig der den er planlagt i terrenget, med riktig størrelsesforhold. Byggeleder Mads William Brevik er begeistra.

– Dette utstyret blir til stor hjelp i arbeidet vårt med å planlegge og bygge veier. Med dette kan vi oppdage mulige konflikter mellom planen og den virkelige verden før vi begynner å bygge. Vi ser hvor rør og ledninger ligger, hvor høy veien blir, og hvor store konstruksjoner blir i terrenget. Og så holder det at én person er ute mens de andre sitter sitte inne og følger med, sier han.

Øker effektivitet og samhandling

Det er seksjon plan og utbygging Nord-Jæren som har kjøpt inn det nye verktøyet.
– Vi kan spare penger på å planlegge bedre. Håpet er å redusere feil, og dermed spare tid og penger. I tillegg tror jeg vi får bedre samhandling med dette verktøyet, sier seksjonssjef Linda Skare Pryde.

Pryde forteller at seksjonen kommer til å bruke utstyret i Oalsgata-prosjektet, men at det sannsynligvis blir mulig å låne det ut til andre prosjekt.

Nyttig å se sluttresultatet

En visualisering av hvordan en ferdig vei blir, med alt både under og over bakken, er ikke bare nyttig for dem som skal bygge. Også naboer kan få et innblikk i hva som kommer der de bor.

– Forhåpentligvis kan vi berolige mange med å vise dem hvordan det blir når vi er ferdige, sier seksjonssjefen.
Slik ser det ut på mobil-skjermen. Den kommende bussvei-brua blir plassert i landskapet. 

Digital lekeplass

BIM-koordinatorene i samferdselsavdelingen, Ragnhild Smistad og Thomas Fosmark, har lenge sett behov for mer systematisk utvikling av BIM. I tillegg til samhandling mellom fagområdene er det også viktig å finne ut hvilke egenskaper som må legges inn i de ulike objektene i modellen. En gruppe i samferdselsavdelingen planlegger nå å opprette en digital lekeplass på et område i nærheten av Bergelandsgården, der de kan teste hva som trengs for å få best mulig resultat når de bruker SiteVision.

– Vi er avhengige av at de som lager planene, ofte eksterne konsulenter, vet hva de skal legge inn i 3D-modellene. Ved å teste på denne måten, blir vi bedre bestillere, forklarer Brevik.

Tilbake på befaringen ved bussvei-broen i Hinnavågen er planleggerne enige i at verktøyet blir nyttig. Allerede ser de at de kan gjøre enkelte justeringer på tegningene.

Byggeleder Lutfi Turan holder SiteVision-utstyret mens Mads William Brevik viser.  

Til toppen