Send forslag til Den kulturelle skolesekken 2021/2022 - Rogaland fylkeskommune

Send forslag til Den kulturelle skolesekken 2021/2022

Klikk for stort bildeProfesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan nå sende inn forslag til Den kulturelle skolesekkens program for skoleåret 2021/2022. Fristen er 1. oktober. 

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. 

I skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken. Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. 

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Innmeldingsfristen er 1. oktober  

Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Programforslag kan meldes inn ved å logge inn på Den kulturelle skolesekkens portal. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted. 

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne. 

Ny løsning ga ny rekord

Innmeldingsportalen til Den kulturelle skolesekken omtales gjerne som «DKS-portalen» eller «portalen», og ble lansert høsten 2019. Før den ble åpnet måtte utøvere melde inn programforslag til den enkelte fylkeskommune/direktekommune, og måtte dermed forholde seg til ulike formater og tidsfrister. Med portalen ble det ett sted å søke og én frist å forholde seg til.

For skoleåret 2020/21 ble det meldt inn over 2000 unike forslag, som for flere fylker var en dobling og tredobling sammenlignet med året før. 

– Her i Rogaland hadde vi nok mer enn dobbelt så mange innsendte forslag, og det er bra. Vi får mer å velge i, Jo flere søknader vi får inn, jo større blir utvalget og variasjonen når vi skal plukke ut det som er best for elevene, så det er fint, sier fagkoordinator Anne-Kristin Sæther i Rogaland fylkeskommunes seksjon for allmenn kultur. 

Hun er spent på hvordan koronapandemien vil påvirke de innsendte forslagene.

– Det blir spennende å se om vi får mange koronatilpassede forslag og hvordan pandemien vil prege tematikk i neste skoleårs DKS-program. 

Etterlengtet tilbud for utøverne

En viktig del av Kulturtankens mandat er å effektivisere forvaltningen av DKS. Portalen er viktig i så måte. Kulturtankens direktør, Øystein Strand, håper at det kommer inn mange programforslag også i høst. 

– Med portalen samler vi DKS-ordningen, som er forankret i fylker og kommuner. Vi så i fjor at den var et etterlengtet tilbud for utøverne, den gir mer oversikt og oppleves som tidsbesparende. Vi håper på enda flere profesjonelle produksjoner av høy kvalitet til verdens beste kunst- og kulturordning for barn og unge i skoleåret 2021/22, sier Strand.

DKS-portalen

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer?
Kontakt DKS brukerstøtte 

Til toppen