Samferdselssjef Gottfried Heinzerling takker for seg i fylkeskommunen

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling blir pensjonist i augustDe siste ni årene har Gottfried Heinzerling styrt samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune med stødig hånd. Etter noen ukers sommerferie blir han pensjonist.

– De første årene var intense. Det som trakk meg var den første regionreformen, i 2010, da fylkeskommunene fikk ansvar for investeringer og vedlikehold på vei. Kombinasjonen vei og kollektiv syns jeg var interessant, og i første halvdel av 2000-tallet var det en enormt god ‘drive’ innen kollektiv, som alltid har interessert meg, forteller den avtroppende samferdselssjefen.

Måtte bli en strategisk avdeling

Heinzerling forteller at mange parter skulle bli enige i starten, Bybanekontoret, fylket, vegvesenet.

– Jeg hadde jo lyst til å endre ting, og det fikk jeg sjansen til.

Heinzerling ble enig med daværende fylkesrådmann Trond Nerdal at samferdselsavdelingen skulle ha en strategisk funksjon. De fikk ny struktur på plass, og nye folk kom til i avdelingen.

– Vi fikk gjort mye. Vi fikk til samsvar mellom samferdsel og regionalplan, og vi fikk i gang et godt samarbeid med Kolumbus og vegvesenet.

– Hva har endret seg mest siden du begynte i 2012?

– Å bli en strategisk avdeling falt på plass i løpet av de første seks-sju årene, men den største endringen har jo skjedd nå i det siste. Det er jo fantastisk med den nye regionreformen i 2020, å få alle ressursene innomhus. Nå har vi en skikkelig god organisasjon. Med all kompetansen og ressursene integrert. Jeg syns det er flott at vi er så mange dyktige mennesker. Vi er blitt en høykompetent avdeling, sier han stolt.

Rart å bli pensjonist

Men Gottfried Heinzerling har tatt avgjørelsen om å gå av med pensjon.

– Jeg har faktisk tenkt lenge på det, men likevel, det er rart. Jeg husker fremdeles veldig godt den første arbeidsdagen, da jeg kom ut av universitetet. Det er 40 år siden. De årene har forsvunnet i en fei, sier han.

Fra Tyskland til Stavanger

Samferdselssjefen har bodd i Stavanger i 36 år. Han er utdannet bygningsingeniør med planleggingsfag innen byutvikling, jernbane og vei fra universitetet i Braunschweig, i nord-Tyskland.

Og veien til Norge og Stavanger gikk selvsagt via kjærligheten.

– Avtalen med min norske kone var at vi skulle prøve Norge, etter at jeg hadde jobbet i Tyskland i fire år, forteller han.  

Heinzerling forteller at det egentlig var tilfeldig at de havnet i Stavanger. Han fikk jobb i planavdelingen i Stavanger kommune. Der var han i ni år, fra 1987 til 1996.

– Etter de årene underviste jeg litt på høyskolen (i dag UiS), i trafikkteknikk og bytransport, og så begynte jeg i det som het Rogalandsforskning, som senere ble IRIS (International Research Institute of Stavanger), og der ble jeg i 16 år, sier han.

Enhetsleder for Bussveien, Harald Bøhn overrakte sist uke samferdselssjefen en uformell pris for "Fremragende innsats over lengre tid for Bussveien". Klimautfordring og entusiasme rundt kollektiv

Samferdselssjefen er han stolt av at den grønne tankegangen ligger til grunn i avdelingen hans.

–  Vi er en samferdselsavdeling som orienterer seg ganske mye rundt miljø, utvikling og klima, sier han.

– Så hva blir det viktigste for samferdsel framover? 

– Transportsektoren må helt klart bidra i klimautfordringen, den er jo en av de store bidragsyterne. I tillegg blir byutvikling viktig, der vi bør ha oppmerksomhet på noe annet enn bil, særlig i Stavanger og Haugesund.

Heinzerling mener videre at det blir viktig å jobbe samfunnsøkonomisk. Å få maks ut av de bevilgningene fylkeskommunen får.

– Både med tanke på miljø og økonomi må vi ta diskusjoner rundt hva vi skal bevare og vedlikeholde, og hva vi absolutt må bygge nytt.

Den avtroppende avdelingssjefen ønsker seg også entusiasme rundt det å reise kollektivt. Han er fremdeles utålmodig, og syns utviklingen innen kollektiv går for sakte.

– Vi må være konkurransedyktige og utvikle nye produkter. Vi må tenke komfort, lettvinthet, skape entusiasme, og ikke la bilindustrien sette standarden.

Selv om han er litt bekymret etter pandemien, når flere har valgt bilen, heier Heinzerling på Bussveien.

–  Det blir som en bane, et godt system.

– Hva vil du bli husket for?

– Jeg håper to ting. Det ene er gode forslag, ideer og for å få ting brakt videre innen transport og byutvikling. Det andre, at jeg har vært en fair kollega, sier han.

Avdelingssjef for Transport og mobilitet, Lisa Garpe skal fungere som samferdselssjef fram til Stine Haave Åsland trer inn i stillingen 1. oktober.

Til toppen