Rogaland mot 2050

Barn og en voksen ser utover horisonten og strekker hendene i været - Klikk for stort bildeTre nye planer staker ut retningen for Rogaland de neste 30 årene.
– Vi må gripe mulighetene som ligger i fylket vårt, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.

Befolkningen, næringsstrukturene, klimaet og arealer er i kontinuerlig endring, her hos oss som alle andre steder på kloden vår – hele tiden! Rogaland vil være annerledes i 2050 enn det er i dag.

Fylkesordfører Marianne Chesak foran fylkeshuset i Rogaland - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak– Selv om de færreste av oss kan spå i glasskuler, kan vi være sikre på at et sterkt regionalt samarbeid er en forutsetning for å møte utfordringene som venter oss. Vi må gripe mulighetene som ligger i fylket vårt. Og vi må gjøre vårt for å håndtere klimautfordringene som allerede påvirker oss, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.

Regional planlegging handler om å være godt forberedt på framtidens endringer og kunne styre i riktig retning. Slik kan fylkeskommunen sammen med kommunene, næringslivet og innbyggerne bidra til en mest mulig bærekraftig utvikling for både den enkelte og samfunnet, inkludert fremtidige generasjoner. 20. oktober vedtok fylkestinget i Rogaland tre sentrale planer som staker ut kursen for framtiden til fylket vårt.

De tre planene er:

Omfattende samarbeid

Planene har blitt utarbeidet i samarbeid med kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner over flere år

– Jeg håper og tror at møteplassene som er etablert i forbindelse med dette planarbeidet vil bestå og kan være sentrale arenaer for videre samarbeid om bærekraftig utvikling i vår region i mange år framover, sier fylkesordføreren.

Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024

Forside Utviklingsplan for Rogaland - Klikk for stort bildePlanens visjon:

Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland

Utviklingsplanen tar for seg den brede samfunnsutviklingen, både den miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraften. Den vurderer utviklingstrekk, staker ut en utviklingsretning, og gir en overordnet beskrivelse av hva vi må prioritere i den regionale planleggingen. En planstrategi beskriver blant annnet hvilke regionale planer og strategier som skal lages og hvilke som skal revideres eller avvikles. Dette styrer i praksis hvilke temaer som løftes opp til økt regional dialog og samordning i perioden.

Les mer om Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021–2024

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Forside regionalplan for klimatilpasning - Klikk for stort bildePlanens visjon:

Sammen for et klimarobust og bærekraftig Rogaland

Planen skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, gjennom å sikre at vi som samfunn unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle positive følger av endringer i klimaet. Planen skal bidra til mer samarbeid på tvers av nivå og fag, mer kunnskap- og kompetanseheving, mer innovasjons- og forskningsaktivitet, og større gjennomføringsgrad av klimatilpasningstiltak.

Les mer om Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Forside regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke - Klikk for stort bildePlanens visjon:

En bærekraftig og endringsdyktig region

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke gir strategisk retning og forutsigbarhet for bolig-, areal- og trans­portplanlegging for ti kommuner i og rundt storbyregionen Stavanger-Sandnes. Et sentralt tema er hvordan vi skal håndtere vekst på kryss og tvers av kommunegrenser i et av Norges viktigste matfat. Regionalplanen skal også bidra til løsninger som både er miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftige ved planlegging av nye bolig- og næringsområder i regionen.

Planen viderefører arven fra de regionale planene som har blitt laget for Jæren siden begynnelsen av 1970-tallet.

Les mer om Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke