Revidert plan for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten 

Rogaland fylkeskommune har levert revidert forslag til plan for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes kommune. 
Bussveien på Lura 

Til sammen er denne strekningen fire kilometer lang, helt fra Kvadrat i nord til Julie Eges gate i sør. Traséen er en fortsettelse av Bussveien som allerede er bygget på Forussletta. Det er planlagt sju stasjoner (holdeplasser) på disse kilometerne.

- Vi har en løsning for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten som vi tror er bra for alle parter, sier prosjektleder i Bussveien, Pål Thornes. Forslaget til reguleringsplan for bussveistrekningen ble behandlet i Sandnes i februar, men utvalg for by- og samfunnsutvikling sendte den da i retur til fylkeskommunen, med forslag til hva en burde se nærmere på. 

Smalere løsning i Stavangerveien

Prosjektlederen mener forslaget som ble sendt over sist var en god og gjennomarbeidet plan, men at det nye forslaget tar enda mer hensyn til næringslivet i Stavangerveien.

- Vi har hatt en god dialog med de næringsdrivende i Stavangerveien. I den reviderte planen har vi redusert bredden på Bussveien, inkludert fortau og sykkelfelt, med nesten to meter, til 28,6 meter. Det betyr selvsagt mindre inngrep i eiendommene langs veien. Spesielt blir den permanente løsningen bedre for boligene i skråningen rett overfor Biltema og Lurabyen, mener han. 

Prosjektlederen forteller at fylkeskommunen har gjort en grundig jobb med å tilpasse planen. Samtidig er det viktig at tilpasningene ikke går på bekostning av det som er faglig nødvendig, og avgjørende for å nå målene med Bussveien.  

Positivt for byutvikling 

Thornes mener kommunen nå får en plan som også bidrar til en positiv byutvikling i Sandnes. 
- Kommunen har planer for boligutbygging langs Strandgata, både ved Altona og i Havneparken. For dem som skal bo der, blir Bussveien et viktig transporttilbud, poengterer han.

 

Flytter vernede bygg

Målet med Bussveien på strekningen er å sikre at de som reiser med buss kommer fram uten å bli forsinket av annen trafikk. I Strandgata foreslår Rogaland fylkeskommune å flytte 11 bygninger, slik at veien blir litt bredere. 

- Vi ønsker å flytte bygningene mellom en og to og en halv meter. Bygningene ligger i et område som er verna i kommuneplanen, og som Riksantikvaren vurderer som nasjonal kulturvern-interesse. Når vi får lov til å flytte bygningene, er det et kompromiss vi har nådd i nært samarbeid med regional kulturminneforvaltning og byantikvaren, sier Thornes. 
Prosjektlederen er særlig fornøyd med at kostnadene med å flytte husene er merkbart lavere enn ved å rive dem.

 

Stenger for gjennomkjøring

Strandgata blir stengt for gjennomkjøring. I opprinnelig planforslag skulle Strandgata stenges med en bom som åpnet seg hver gang bussen kom. Nå foreslår fylkeskommunen heller å bygge en sluse ved Altona brygge. 
Fram til slusen på hver side kan biler kjøre til eiendommene. 
- Hvis vi ikke stenger klarer vi ikke å få bussen fram uten forsinkelse, forklarer prosjektlederen. Han er glad for at forslaget som blir lagt fram ivaretar både de myke trafikantene, næringsliv og kulturminne.

Håper på vedtatt plan neste år

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken, og et nødvendig bidrag for at regionen skal nå målet om at folk reiser kollektivt, sykler og går mer.

Sandnes kommune fikk det reviderte planforslaget sist uke. Det er opp til kommunen å vurdere om, og eventuelt når, planen blir lagt ut på høring.

- Vi håper vi har en vedtatt reguleringsplan i løpet av 2021, sier Thornes. 

Les gjerne mer om Bussveien, Kvadrat-Ruten og/eller følg Bussveien på Facebook.