Pris til podkasten «Universelt utformet»

Prisvinnerne Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø, sammen med fylkesordfører Marianne Chesak.  - Klikk for stort bildeVinnerne av Tilgjengelighetsprisen 2019. Fra v. Anders Ekkje Slettebø, fylkesordfører Marianne Chesak, og Erling Håmsø. Øyvind Nesvåg  Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø får Tilgjengelighetsprisen 2019 med podkasten «Universelt utformet». Mennene bak podkasten er genuint opptatt av å gjøre digitale plattformer tilgjengelige - for alle brukergrupper. Gjennom 26 episoder snakker de om hva som må til for å lykkes.

- Vi har lagt merke til at det er første gang prisen deles ut til et digitalt initiativ. Tusen takk! Vi ønsker og arbeider for å forbedre tilgjengeligheten og universell utforming på digitale plattformer. Det at vi nå får prisen betyr ikke at alt er universelt utformet i morgen. Det er fortsatt en vei å gå, og dette er vårt bidrag til å lage løsninger bedre, sa Anders Ekkje Slettebø, på vegne av de to prisvinnerne.

Tilgjengelighetsprisen er 50 000 kroner og et diplom.  

Kreativ formidling av fagstoff

Prisvinnerne arbeider med et fagfelt som skiller seg fra tidligere prisvinnere. Det ligger et omfattende arbeide bak podkasten "Universelt utformet", og målet har vært om omskape et smalt, teknisk og faglig kodespråk til praktisk og nyttig informasjon om hvordan digitale plattformer kan gjøres tilgjengelige for alle.

De to, som til daglig jobber med å utvikle digitale plattformer, oppdaget til sin overraskelse at retningslinjene for tilgjengelighet på nettet var lite kjent. Dermed oppstod ideen om å lage en podkast med utgangspunkt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG-reglene). Dette er 78 regler og krav som gjelder for alle som utvikler digitale plattformer. Gjennom praktiske eksempler, enkelt og tydelig språk, både viser de utfordringen og løsninger for å oppfylle kravene i retningslinjene som bidra til å sikre tilgjengelighet og universell utforming i digitale plattformer.

- Vi har merket oss at det ikke står så bra til med den digitale tilretteleggingen. Det må forbedres. Vi vurderer derfor å bruke prispengene til å lage en utilgjengelighetspris til neste år, selvsagt med et glimt i øye. Det er bare å følge med, sier en engasjert Ekkje Slettebø. 

Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø tar i mot Tilgjengelighetsprisen 2019 av fylkesordfører Marianne Chesak - Klikk for stort bildeAnders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø tar i mot Tilgjengelighetsprisen 2019 av fylkesordfører Marianne Chesak til stående applaus fra fylkeestinget. Øyvind Nesvåg

Lever som de lærer

Det kan virke som en selvmotsigende at en podkast er et godt verktøy for universell utforming, men prisvinnerne lever som de lærer, og gjør stoffet i podkasten tilgjengelig for alle, også de som ikke kan høre. Alle de 26 podkastene er laget og gjort tilgjengelig i tekstversjon. Alt stoffet ligger på en egen nettside www.universeltutformet.no, som selvsagt er en universelt utformet nettside.

Brukerne har også fått sagt sitt. Lytterne har fått muligheten til å gi tilbakemeldinger, og basert på disse har prisvinnerne tilpasset innholdet fra en podkast-episode til en annen. Det gjør også at brukermedvirkningen er oppfylt.

Hvem får prisen?

Tilgjengelighetsprisen deles ut årlig og prisen er 50 000 kroner.

Kriteriene for prisen er kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak eller løsninger. Disse må ha høy kvalitet og være tatt i bruk.

Aktuelle kandidater blir bedømt ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv. I dette inngår universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse. Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket eller løsningen skal også vektlegges.

Prisen er forankret i fylkesdelplan for universell utforming og prisen knyttet til satsingsområdene i planen. Årets prisvinner oppfyller alle kriteriene.

Gratulerer med prisen og lykke til i det videre arbeidet med universell utforming!

Til toppen