Pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller

Urchinomics har inngått avtale med Rogaland Havbrukspark om å etablere et pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller på land.

Brian Tsuyoshi Takeda, administrerende direktør i Urchinomics, Tove Sivertsen, daglig leder i Ryfylke næringshage/havbrukspark, Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune og Arne Bergsvåg, varaordfører i Rogaland fylkeskommune har store forventninger til Norges første RAS-oppdrettsanlegg for kråkeboller som skal åpnes på Finnøy i Stavanger. Byggestart av resirkuleringsanlegget (RAS) er satt til 1. mars i år.

Attraktiv delikatesse

Rognen i kråkebollene er en svært attraktiv delikatesse internasjonalt, og metodene som benyttes kan snu en global miljøtrussel til et økonomisk eventyr.

Tareskogene langs verdens kystlinjer er minst like viktige for miljøet på jorda som regnskogene på land, men en invasjon av kråkeboller truer med å gjøre store områder av verdens havbunn til ørkenlignende områder. Nå skal tareskogen få vokse igjen ved at glupske kråkeboller flyttes på land der de fôres i seks til tolv uker før de fraktes og selges til sushi-elskere på kontinentet.

– Tillatelsen til å sette i gang med oppdrett av kråkeboller i Stavanger-regionen er en svært viktig milepel for oss. De første testleveransene til markedene i London, Amsterdam og Brüssel er forventet å være klare til sommeren, forteller Brian Tsuyoshi Takeda, administrerende direktør i Urchinomics. 

Vil øke verdiskapingen

I Norge har det lenge blitt forsket på kråkeboller, og nå gir det resultater. Teknologi og metoder som er utviklet passer svært godt til de norske kråkebollene, som også er ettertraktede arter i markedet. Innovasjon Norge har vært sentrale i arbeidet med å utnytte japanske og norske erfaringer knyttet til oppdrett og fôring av kråkeboller. Urchinomics har også etablert pilotanlegg i Japan, Canada og i USA.

Det nye prosjektet på Finnøy og i Rogaland Havbrukspark skal blant annet forske på hvordan distribusjonen av kråkeboller til markedene i Europa og etter hvert Asia skal gjøres på en lønnsom måte.

– Stavanger skal være den storbyregionen som er best på bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft. Næringsutviklingen basert på olje og gass er naturligvis et viktig grunnlag for Stavanger, men vi skal utvikle en diversifisert næringsstruktur. Derfor er kunnskap, innovasjon og forskning sentralt for å bidra til en grønn-blå omstilling i regionen, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. 

Hun legger til at prosjektet har flere gevinster for regionen.

– Opprett og salg av kråkeboller vil kunne øke verdiskapingen, vi produserer enda mer bærekraftig mat, samtidig som fangst og omdanning av CO2 øker fordi tareskogen kommer tilbake, sier Nessa Nordtun.

500.000 fra fylkeskommunen

Prosjektet er finansiert med tre millioner kroner i investeringskapital, eller såkalt impact-kapital fra bærekraftinvestoren EarthCare i Asia, og med to millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020, og et større internasjonalt forskningsprosjekt kalt AquaVitae, får prosjektet også tilført betydelig forsknings- og utviklingskapasitet, koordinert gjennom forskningsinstituttet Nofima.

– Det er svært gledelig at vi i samarbeid med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Rogaland Havbrukspark har fått klarsignal fra Mattilsynet til forsøk på oppdrett av kråkeboller, sier Tsuyoshi Takeda i Urchinomics. 

– Hvis vi lykkes med prosjektet vil vi i første omgang satse på salg og distribusjon på det europeiske markedet. Deretter vil vi se på Japan og andre deler av verden, sier han.

Grønn-blå omstilling

– Næringsutviklingen basert på olje og gass er naturligvis et viktig grunnlag for Stavanger, men vi skal utvikle en diversifisert næringsstruktur. Derfor er kunnskap, innovasjon og forskning sentralt for å bidra til en grønn-blå omstilling i regionen, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

– Prosjektet har flere gevinster for regionen. Opprett og salg av kråkeboller vil kunne øke verdiskapingen, vi produserer enda mer bærekraftig mat, samtidig som fangst og omdanning av CO2 øker fordi tareskogen kommer tilbake, sier Nessa Nordtun.

Bærekraftige investeringer

Pilotanlegget på Finnøy skal blant annet forske på hvordan distribusjonen av kråkeboller til markedene i Europa og Asia skal gjøres på en lønnsom måte.

Prosjektet er finansiert med tre millioner kroner i investeringskapital, eller såkalt impact-kapital fra bærekraftinvestoren EarthCare i Asia, og med to millioner kroner fra Innovasjon Norge. Gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020 får prosjektet også tilført betydelig forsknings- og utviklingskapasitet, koordinert gjennom forskningsinstituttet Nofima. Stavanger kommune har tidligere bidratt med tre millioner kroner til Rogaland Havbrukspark fra kommunens vekstfond.

Det første blant mange

Urchinomics har etablert pilotanlegg i Japan, Canada og i USA, og vil satse kommersielt med oppdrett både i Stavanger og i Tromsø. De inviterer også andre investorer, næringsdrivende og miljøbevisste til å ta i bruk metodene deres for å redde tareskogen.

– I tillegg til å finne flere steder å drive kommersielt, vil vi etter hvert lete etter flere potensielle partnere som ønsker å investere i gjenopprettende havbruk, avslutter Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics.

Pilotanlegget skal ligge i Rogaland Havbrukspark på Finnøy i Stavanger kommune, og avtalen mellom Urchinomics og Rogaland Havbrukspark ble signert i Stavanger mandag 3. februar.