Nytt ungdomsråd valgt for Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Nytt ungdomsråd valgt for Rogaland

Klikk for stort bildeFortsetter: Håvard Sømme og Solveig Vik blir med videre i det nye ungdommens fylkesråd som konstitueres 7. januar.Ni ungdommer og fire vararepresentanter fra hele fylket er valgt til det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland.

Ungdommens fylkesråd skal være en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommene behandler mange saker som også fylkesutvalget og fylkestinget skal vedta. I tillegg kan de fremme og drøfte egne saker. Ungdommene representerer hele fylket og kan være med å påvirke politiske beslutninger.

Ungdommens fylkesråd (UFR) er et lovpålagt organ som oppnevnes av fylkestinget. I fylkestinget 9. desember ble valgkomiteens innstilling vedtatt, og Ungdommens fylkesråd konstituerer seg selv i sitt første møte, torsdag 7. januar i Stavanger.

Fylkestinget i Rogaland vedtok i april en ny organisering av ungdomsarbeidet i Rogaland., med bakgrunn i ny kommunelov fra 1. januar 2020. Tidligere var dette organisert gjennom ungdommens fylkesting med representanter fra alle fylkets kommuner og ut fra ungdommens fylkesting ble det valgt et ungdommens fylkesutvalg med 9 representanter. Ni av de 13 valgte ungdommene har vært med i det tidligere ungdommens fylkesting.

Det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland:

 • · Trym Talgø Olsen fra Eigersund/Dalane
 • · Solveig Vik fra Haugesund/Haugalandet
 • · Håvard Sømme fra Gjesdal/Jæren
 • · Linde Espeland fra Sauda/Ryfylke
 • · Daniel Pedersen Gjeitanger fra Sandnes/Nord-Jæren
 • · Maria Kydland Bergeland fra Bjerkreim/Dalane
 • · Håvard Handeland fra Sauda/Ryfylke
 • · Maria Førsvoll –fra Randaberg/Nord-Jæren
 • · Edith Marie Hundsnes fra Tysvær/Haugalandet

Vararepresentanter:

 • 1. Emilie Holum fra Lund/Dalane
 • 2. Ghazi Alannan fra Time/Jæren
 • 3. Julie Lendengen Mæhle fra Strand/Ryfylke
 • 4. Trond Tollefsen fra Eigersund/Dalane

 

Handlingsprogram for ungdommens fylkesting 2019 - 2020 

Til toppen