Ny visjon for fylkeskommunen

Bølger skyller inn over sandstrand - Klikk for stort bildeFotspor på Borestranden. Fra fotokonkurransen i anledning Utviklingsplan for Rogaland og Regionalplan for klimatilpasning. Nelly Narges Karimi Rogaland fylkeskommune har fått ny visjon, «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland» erstatter «Vi utvikler ett godt Rogaland».

Da Utviklingsplan for Rogaland (PDF, 11 MB) ble vedtatt av fylkestinget 20. oktober, fikk Rogaland fylkeskommune en ny visjon.
 

Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland


Visjonen beskriver den ideelle samfunnsutviklingen som vi etterstreber i vårt arbeid for Rogaland. Den er utviklet etter idéverksteder med ledergruppa og flertallet av fylkesutvalget. FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for utviklingsplanen og bærekraftig utvikling får en sentral plass i visjonen.

Hva ligger i visjonen?

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling deles ofte inn i miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Alle de tre dimensjonene er viktige for at vi skal skape en samfunnsutvikling som sikrer både dagens innbyggere og kommende generasjoner gode levevilkår. Vi kan ikke lenger ta livsgrunnlaget vårt for gitt, hverken det økonomiske eller det miljømessige. I tillegg må vi som samfunn sette enkeltmennesker i stand til å få et godt liv.

Sterke fellesskap

Sterke fellesskap fordrer inkludering, tillit og toleranse for ulike meninger. Her inngår kampen mot sosiale forskjeller, i tillegg til identitet og medborgerskap. Et sterkt fellesskap og en tydelig identitet kan øke både livskvaliteten til innbyggerne og styrke attraktiviteten til Rogaland. 

Å skape arbeid, gi tilgang til utdannelse og ivareta naturressurser er like viktig i alle deler av Rogaland. Men hele Rogaland har også en utvidet betydning. For å utvikle et bærekraftig fylke må hele samfunnet bidra. Forvaltningsnivåene må være mer samkjørt, få med seg frivilligheten, og engasjere innbyggerne. På denne måten oppnår vi bærekraft og sterke fellesskap i hele Rogaland.

​​​Les mer om Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021–2024.