Ny nærings- og innovasjonsstrategi er vedtatt - Rogaland fylkeskommune

Ny nærings- og innovasjonsstrategi er vedtatt

Klikk for stort bilde Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi er, med sine fire satsingsområder, vedtatt av fylkestinget. Det er nå strategiarbeidet starter.

Nærings- og innovasjonsstrategien definerer mål, visjon og strategiske satsingsområder for næringsutvikling i Rogaland. Fylkeskommunens utviklingsplan, FNs bærekraftsmål og tre overordnede prinsipper, ligger til grunn for fylkets nye nærings- og innovasjonssstrategi som ble vedtatt i fylkestinget 9. desember. 

Basert på analyse- og kunnskapsgrunnlaget fra blant annet NORCE, samt alle innspillene fra deltakerne i involveringsprosessen, har det utpekt seg følgende fire strategiske satsingsområder:

  1. Ren energi og maritim framtid
  2. Mat
  3. Reiseliv og opplevelse
  4. Smarte samfunn.

Strategien har tre overliggende prinsipper for en bærekraftig nærings- og innovasjonsutvikling i Rogaland: 

  1. Kompetanse
  2. Omstillings- og endringsvilje
  3. Koordinering og samarbeid

Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland (PDF, 175 kB)

Offensiv strategi er avgjørende

– Det er nå arbeidet virkelig starter og vedtaket i fylkestinget setter en retning og er startskuddet. Nå skal vi operasjonalisere strategien, og en del av dette henger sammen med hvordan vi skal samarbeide om regional næringsutvikling i fylket. En offensiv nærings- og innovasjonsstrategi er avgjørende for at Rogaland fylkeskommune skal kunne ta rollen som en aktiv og stimulerende samfunnsutvikler, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune.

I løpet av våren skal strategien operasjonaliseres med mål og konkrete satsinger i fylket de neste årene. Dette arbeidet skal henge sammen med den nye modellen for regionalt samarbeid om næringsutvikling. Operasjonaliseringen skal også ha fokus på internasjonalisering og hvordan de ulike regionene i fylket kan tiltrekke seg kapital til ny næringsvirksomhet i utviklings- og kommersialiseringsfasen.

Erstatter regionalplan for næringsutvikling

Fylkestinget vedtok i april 2019 at det skulle utarbeides en ny nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland, basert på metodikken smart spesialisering. I desember i fjor vedtok fylkestinget «Innovasjon for bærekraftig verdiskapning» som visjon for strategien.

Den nye nærings og innovasjonsstrategien for Rogaland skal erstatte regionalplan for næringsutvikling 2011-2020 som ble vedtatt i 2011. Den nye strategien er en kunnskapsbasert nærings- og innovasjonsstrategi som er basert på EUs metode «Smart spesialisering». Alle regioner har særegne muligheter og forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse styrkene og skreddersy prioriterte satsingsområder.

Metodikken tar utgangspunkt i fylkets fortrinn og fokuserer på de mulige innovasjons- og samarbeidsområdene som mest sannsynlig vil styrke landsdelens næringsutvikling.

Nærings- og innovasjonsstrategi

Til toppen