Nominér kandidater til Bragd-prisen

Tidligere års vinnere, fra venstre: Linda-Merethe Øye, Erling Braut Haaland og Terje Aven.Hvem synes du fortjener honnør for sin ekstraordinære innsats? 1. november er fristen for å sende inn forslag til hvem som fortjener årets Bragd-pris.

Bragdprisen er en honnør til en person som har utført en særskilt innsats innenfor et hvilket som helst samfunnsområde. Prisen består av en statuett av Kristoff Nasilowski, samt 50 000 kroner.

I fjor var det fotballspilleren Erling Braut Haaland fra Bryne som vant prisen, året før var det UiS-professoren Terje Aven som ble tildelt Rogaland fylkeskommunes Bragdpris.

Liste over tidligere års vinnere. 

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Skjema for å foreslå kandidater

Kriterier for tildeling

  • Kandidatene må ha markert seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt i sitt arbeid.
  • Kandidatene må ha markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt.
  • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som ikke er bosatt i Rogaland, men som er nært knyttet til fylket eller har gjort en særskilt innsats for fylket.
  • Prisen tildeles bare én gang til samme person.

Prisutdeling på fylkestinget

1. november er fristen for å sende inn forslag til kandidater. Innsendte forslag vurderes politisk før Bragd-prisen deles ut på fylkestinget i desember.

Til toppen