Næringshager og inkubator i toppen av nasjonal vurdering

Bjørn Oddvar Madsen, Anne Kristin Helgeland og Jan Thore Lippestad i Rogaland Ressurssenter.Validé er en av Norges fem beste inkubatorer, mens Rogaland Ressurssenter og Medvind næringshage er to av landets 16 næringshager som gjør opprykk i Sivas nasjonale vurdering.

Sivas nasjonale evaluering viser at næringshager og inkubatorer over hele landet har hatt en sterk utvikling de siste årene.

- Godt arbeid over tid til nytte for bedriftene, gjør at hele 16 næringshager og 16 inkubatorer i 2021 får økt tilskudd gjennom Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.

I 2021 får 39 næringshager og 33 inkubatorer til sammen minimum 182,9 millioner kroner i tilskudd via de to nasjonale programmene. Det er 22,2 millioner mer enn i 2020, som gir en samlet økning på 13,8 prosent. Tildeling er gitt under forutsetning av budsjett-beslutninger i Stortinget og fylkeskommunene. Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet eier de to nasjonale programmene.

Viktige regionale utviklingsaktører

Rogaland fylkeskommune har, som en del av regionreformen fra 2020, overtatt oppdragsgiveransvaret for Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet som Siva tidligere har hatt oppdragsgiveransvaret for.

– Inkubatorene og næringshagene er svært viktige regionale utviklingsaktører for fylkeskommunen, både sentralt i Rogaland og i distriktene. Rogaland fylkeskommune er stolte av å ha inkubatorer og næringshage i toppsjiktet i Norge. Vi har tatt over oppdragsgiveransvaret for både næringshagene og inkubatorene fra 2020, men vi har et svært godt samarbeid med Siva og gleder oss til å få være med å videreutvikle miljøene våre også i tiden som kommer, sier Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Stor stas å lykkes

Validé AS er inkubatoren i Rogaland og vi finner Validé i hele Rogaland, Validé Stavanger, Validé Haugesundregionen, Validé Jæren og Validé Dalane. Validé deltar i inkubasjonsprogrammet som består av flere ulike innovasjonsaktiviteter rettet mot gründer og vekstbedrifter i fylke.

Validé plasseres i toppen av Siva sin ranking av Norges 34 inkubatorer.

– Det er stas når eierne våre kan måle at vi lykkes, kan sammenligne og peke på forbedringspotensiale. De skal vi selvsagt jobbe videre med. Å drive en inkubator er en balansegang mellom å gjøre det vi vet virker, gang på gang, og fornye oss fordi omgivelser og omstendigheter krever det, sier inkubatorleder Gry Isabel Sannes i Validé.

Næringshager gjør opprykk

Næringshagene og inkubatorene mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater og antatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene vil gjelde ut programperioden, som er de neste to år. Næringshagene får 1,5 - 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer. Inkubatorene får 1,5 - 5 millioner kroner fordelt på fem nivåer.

Det er 40 næringshager i Norge, med fire i Rogaland. Disse er Rogaland Ressurssenter som dekker flere kommuner på Haugalandet, Suldal Vekst som dekker flere kommuner i Ryfylke, Ryfylke Næringshage som er lokalisert på Finnøy, og Medvind Næringshage som dekker Vindafjord. Næringshagene deltar i næringshageprogrammet som består av flere ulike innovasjonsaktiviteter rettet mot både nystartede bedrifter og eksisterende næringsliv.

Av næringshagene plasseres Suldal Vekst og Rogaland Ressurssenter på nivå 2 i evalueringen av næringshager i Norge, noe som betyr at Rogaland Ressurssenter har flyttet seg opp et nivå, mens Medvind Næringshage har klatret fra nivå fire til nivå tre på årets vurdering. Ryfylke Næringshage ligger fortsatt på nivå fire.

– Vi er svært glad og stolt av økt støtte og fornyet tillit fra Siva og Rogaland fylkeskommune. Vi dekker en stor region som i år har hatt svært stor pågang og vi har nå over 70 målbedrifter i program hos oss. Økt tilskuddsramme betyr at vi har rom for å kunne ta opp enda flere utviklingsorienterte bedrifter inn i Næringshageprogrammet på Haugalandet, sier Anne Kristin Helgeland, daglig leder i Rogaland Ressurssenter.

Nasjonale Næringshager, rangert av Siva 2020
Tilskudd Næringshager
2,5 mnok Buskerud Næringshage, Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Nordkappregionen Næringshage, FI
2,1 mnok Landsbyen Næringshage, Inam, Suldal Vekst, Telemark Næringshage, Lister Nyskaping, Rogaland Ressurssenter, Hermetikken Næringshage, Næringshagen Midt-Troms, Orinor, Næringshagen i Orkdalsregionen, Tindved Kulturhage og Stryn Næringshage.
1,8 mnok Egga Utvikling, Gulen og Masfjorden Næringshage, Lindesnesregionen Næringshage, Næringshagen på Voss, Sognefjorden Næringshage, Sunnmøre Kulturnæringshage, Valdres Næringshage, Skåppå, Sentrum Næringshage, Medvind Næringshage, Sápmi næringshage, Næringshagen i Hardanger, Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold.
1,5 mnok Halti Næringshage, Linken Næringshage, Nordhordaland Næringshage, Pågang Næringshage, Ryfylke Næringshage, Sør-Østerdal Næringshage og Vindel.
Nasjonale Inkubatorer
Tilskudd Inkubatorer
5 mnok StartupLab, Validé, VIS, Aleap, Protomore Kunnskapspark
4 mnok Innoventus Sør, Kunnskapsparken Bodø, Klosser Innovasjon, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Vest, Oslo Cancer Cluster Incubator, Proneo, Silicia, Smart Innovation Norway, Total Innovation, ÅKP
3 mnok Kongsberg Innovasjon, KUPA, Norinnova, T:LAB, Industri-inkubatoren Proventia, Kjeller Innovasjon
2 mnok Atheno, Aggrator Inkubator ÅS, 6:am Accelerator, Industriutvikling Vest, Pan Innovasjon, Skåppå, Vindel
1,5 mnok Aksello, Orinor, Pro Barents, Kystinkubatoren

Rangeringen av plassering på Siva sin rankingliste tar utgangspunkt i følgende parametere:

  • Måloppnåelse jf. handlingsplan
  • Aktivitet som gjennomføres
  • Kundetilfredshet (bedriftenes tilbakemelding)
  • Økosystemet
  • Utviklingssamtaler
  • Verdiskaping og omsetning i bedriftene.

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Siva-strukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.