Nå blir det to år med arbeid i Karmsundgata

Første spadestikk er tatt i forvandlingen av den trafikerte gata. De kommende to årene blir preget av anleggsarbeid. — Bruk buss, sykle og gå, oppfordrer prosjektleder Cato Severinsen.

Fredag 10. desember tok fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og avdelingsleder Haugalandet i Risa AS, Øyvind Stange, første spadestikket ved rundkjøringen ved Meieriet. 

Entreprenør Risa AS har jobben med å utvide Karmsundgata fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien.

Ber folk velge vekk bilen

— Målet er at alle skal komme lettere og tryggere fram. Ved å bedre forholdene for gående og syklende legger vi til rette for at flere sykler og går. Alt vi nå bygger tilfredsstiller kravene til universell utforming, forteller prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Risa AS begynner arbeidet for fullt 3. januar 2022. Alt skal være ferdig høsten 2023.

— Entreprenøren har kastet seg rundt og begynner i Haukelivegen, for å benytte anledningen når gata likevel er stengt. Det er veldig bra, for da unngår vi å stenge veien flere ganger, sier prosjektlederen.

Det er ikke til å unngå at trafikken i byen blir påvirket av byggeaktiviteten de kommende to årene.

— Når vi går i gang i ei sentrumsgate med mye trafikk, kommer folk til å merke det. To felt blir åpne gjennom hele byggeperioden, men vi kommer til å endre kjøremønster flere ganger. Vi skal informere godt i forkant, beroliger Severinsen.

Han ber folk forberede seg og velge buss, sykkel og gange framfor bilen.  

Litt av det som blir bygd

  • Rundt 1080 meter ny firefelts fylkesvei
  • Cirka 1300 meter kommunale og private veier og atkomster
  • 1600 meter sykkelvei med fortau
  • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
  • To stålbruer for gående og syklende, Håvåsen bru og Storasund bru
  • Rundt 150 nye veilys
  • 2200 kvadratmeter støyskjerming

Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken.

Alt skal være ferdig høsten 2023.

Les mer på www.rogfk.no/karmsundgata Her finner interesserte aktuell og oppdatert informasjon underveis i arbeidet.

Til toppen