Miljøstrategi for kollektivtransport 2020-2023 er på plass - Rogaland fylkeskommune

Miljøstrategi for kollektivtransport 2020-2023 er på plass

Klikk for stort bildebatterielektrisk buss Elisabeth Tønnessen Strategien tar for seg teknologivalg for båt, buss og ferje, i by og distrikt.

- Vi er nå i en overgang til fossilfri drift av kollektivtrafikken. Miljøstrategien gir retningslinjer for hvordan vi kan oppnå utslippsreduksjon på best mulig måte, sier Alexander Rügert-Raustein som er leder for samferdselsutvalget.

Fylkeskommunen vil være med å bidra til kutt i klimagassutslipp, og arbeider for miljøvennlige og fossilfrie alternativer i kollektivtransporten. I Nasjonal transportplan står det at alle nye bybusser skal være nullutslippsbusser eller bruke biogass i 2025.

Kunnskapsgrunnlag

Miljøstrategien gir et kunnskapsgrunnlag om muligheter og utfordringer knyttet til ulike typer drivstoff og teknologiske løsninger. Dokumentet gir en gjennomgang av dagens teknologistatus for buss, hurtigbåt og ferje i Rogaland. Det finnes også en oversikt over hva som allerede er innført av utslippsfrie kjøretøy, og nye som kommer f.eks. batterielektriske busser i Haugesund.

Realistisk bilde

Utslippene skal reduseres til et minimum, men det vil samtidig være viktig å ha et realistisk bilde av økonomiske kostnader og miljøeffekt i tiden som kommer. Teknologi kan trenge mer tid til å modnes før en overgang til nullutslipp er økonomisk bærekraftig. Det er usikkerhet knyttet til både løsninger og kostnader. For fylkeskommunen er det viktig at miljøvalg ikke blir så kostbare at det fører til kutt i rutetilbudet. Batterielektriske busser skal først innføres i byområder hvor bussene kjører mest og det er størst behov for å redusere forurensning.

Rogaland fylkeskommune vil fortsette å holde seg oppdatert på miljøvennlig framdriftsteknologi for kollektivtransporten. Fylkeskommunen deltar i prosjekter hvor målet er å utvikle kunnskap og kompetanse om nullutslipp i kollektivtransporten.

Her finner du dokumentet Miljøstrategi for kollektivtrafikk 2020-2023

Til toppen