Litt flere søker yrkesfag - Rogaland fylkeskommune

Litt flere søker yrkesfag

Elev sveiser - Klikk for stort bildeSøkertallene til videregående opplæring er klare. De viser at flere ønsker yrkesfag. Det er svært mange søker til det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Bygg- og anleggsteknikk har også flere søkere, og det er en økning i søkertallene for første gang på fire år. Halvparten av de som søker yrkesfag, har helse- og oppvekstfag eller teknikk og industriell produksjon som første ønske. Antallet søkere til de to utdanningsprogrammene går likevel litt ned sammenlignet med i fjor. Elektrofag går mest ned på yrkesfag, og har omtrent 200 færre primærsøkere enn for fem år siden. I år kan ungdommene velge mellom ti yrkesfaglige og fem studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.
 
Studiespesialisering er førstevalget for en tredjedel av ungdommene, men går mest tilbake sammenlignet med fjoråret. Musikk, dans og drama er fortsatt en populær vei til studiekompetanse. Interessen for medier og kommunikasjon er fortsatt lav, og på samme nivå som i fjor. Samtidig er det litt flere som ønsker kunst, design og arkitektur som utgangspunkt for planlagt studiekompetanse.  
 

Det er små endringer i antallet søkere til de andre studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Andelen som søker yrkesfag er nå oppe i 52,2 prosent, som er det høyeste på flere år. I nord-fylket går søking til yrkesfag fram, særlig på bekostning av studiespesialisering.

Fordeling av søkertall

Totalt har 21 618 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2020/21, mot 21 706 på samme tid i fjor. Søkertallet vil stige ytterligere når søknadene til landslinjer fra andre fylker er klare om noen uker. 

Av det totale søkertallet har 18 737 ungdomsrett, mot 18 790 i fjor.
 
Søkertallene inkluderer søkere til friskolene i Rogaland, og totalt har 1 343 søkt elektronisk til disse skolene. Søkertallene til friskolene er stabile, og i fjor var tallet 1 311.
 
324 ungdommer har søkt om fortrinn til videregående opplæring, og 679 har søkt om individuell behandling. Flertallet av disse søker egne tilrettelagte opplæringstilbud.

Svært populært med påbygg til generell studiekompetanse

Antallet søkere til Vg3 påbygg til generell studiekompetanse har lenge vært høyt, og øker en del sammenlignet med fjoråret. I år er det registrert 661 søkere med ungdomsrett, mot 614 i fjor. Det betyr at det er langt flere søkere som konkurrerer om de 408 tilgjengelige elevplassene. De som ikke får plass får tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.
 
Antallet søkere til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning går ned med ca. 80 søkere, til 590. Tilbudet er en rettighet for de som har tatt fagprøve eller yrkeskompetanse, og ønsker studiekompetanse i tillegg.

Søkertall til den enkelte skole

Alle våre videregående skoler har oversikt over søkere til egen skole. Oversikten viser noen eksempler på skoler og programområder som har flere søkere enn antall tilgjengelige plasser.

Oversikt skoler og programområder med flere søkere enn plasser - skoleåret 2020/2021
Skole Programområde Kapasitet Søkere
St. Olav vgs Vg1 studiespesialisering 280 330
Sandnes vgs Vg1 studiespesialisering 240 262
Hetland vgs Vg1 studiespesialisering 168 186
St. Svithun vgs Vg1 studiespes. m/ toppidrett 75 154
Jåttå vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 90 160
Gand vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 105 133
Bryne vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 105 131
Karmsund vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 60 81
Vågen vgs Vg1 kunst, design, arkitektur 60 80
Gand vgs Vg1 elektrofag 60 89
Åkrehamn vgs Vg1 elektrofag 30 51
Gand vgs Vg1 teknikk og ind. produksjon 90 130
Stvgr. offshoretekn. sk. Vg1 teknikk og ind. produksjon 30 57
Haugaland vgs Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 68
Gand vgs Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 55
Vågen vgs Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 50
Jåttå vgs Vg1 idrettsfag 60 95
Sandnes vgs Vg1 idrettsfag 90 116
Stvgr. katedralskole Vg1 musikk/dans/drama, musikk 30 53
Strand vgs Vg1 naturbruk 36 53
Sauda vgs Vg2 ambulansefag 15 83
Jåttå vgs Vg2 hudpleie 15 36
Stvgr. offshoretekn. sk. Vg2 brønnteknikk 60 130
Bryne vgs Vg2 industriteknologi 60 79
Øksnevad vgs Vg2 anleggsteknikk (landslinje) 60 110
Gand vgs Vg2 IKT-servicefag 30 51
Haugaland vgs Vg2 IKT-servicefag 30 47
Gand vgs Vg2 elenergi 15 46
Jåttå vgs Vg2 elenergi 30 53
Åkrehamn vgs Vg2 automatisering 15 29
Jåttå vgs Vg3 påbygg 30 113
Bryne vgs Vg3 påbygg 60 112
Haugaland vgs Vg3 påbygg 30 56
Randaberg vgs Vg3 påbygg 60 79

(Tabellen viser søkere med ungdomsrett)

Færre søker læreplass

 2 191 søkere har læreplass som sitt første ønske, mot 2 295 i fjor. Nedgangen skyldes blant annet at det er  50 flere primærsøkere til Vg3 påbygg. En annen forklaring er at noen flere har gjort omvalg på Vg2 framfor å søke læreplass.

Rogaland er fortsatt landets største fagopplæringsfylke målt i antall lærlinger.

De mest søkte lærefagene

De mest søkte lærefagene - skoleåret 2020/2021
Lærefag Søkere
Helsearbeiderfaget 274
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 179
Elektrikerfaget 153
Tømrerfaget 120
Bilfaget (lette kjøretøy) 101
Industrimekanikerfaget 96
Automatiseringsfaget 66
IKT-servicefaget 62
Kjemiprosessfaget 62
CNC-faget 58
Yrkessjåførfaget 57
Salgsfaget 46
Kontor- og administrasjonsfaget 45
Rørleggerfaget 45
Logistikkfaget 41
Kokkfaget 37
Anleggsmaskinførerfaget 36
Betongfaget 31
Matrosfaget 31
Frisørfaget 24
Sikkerhetsfaget 24
Sveisefaget 21
Til toppen