Lanserer bok og nettkurs om samskaping

Fire fylkesbibliotek og åtte folkebibliotek har deltatt i prosjektet "Biblioteket som samskaper". Her er prosjektgruppen samlet i 2019.Fylkesbibliotekene i Rogaland, Innlandet, Viken og Finnmark har lansert en bok med erfaringer fra biblioteket som samfunnsutvikler. Nå lanseres nettkurs med håp om å hjelpe flere igang med samskaping. 

Fylkesbiblioteket lanserte mandag 2. november boka Biblioteket som samskaper - erfaringer fra biblioteket som samfunnsutvikler. I boka deler prosjektdeltakere fra Rogaland, Innlandet, Viken og Finnmark sine viktigste erfaringer fra prosjektet.  

Hva er samskaping? 

Bibliotekarer og andre offentlig ansatte møter ulike typer problemer og velferdsutfordringer i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene løses best ved å invitere innbyggere og lokalsamfunnet inn for å finne løsningen sammen med oss. 

Kort fortalt handler samskaping om at offentlige organisasjoner skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, lokale bedrifter og foreninger. I tillegg til boka, lanseres også et nettkurs med mål om å hjelpe flere i gang. 

Et stort og ambisiøst prosjekt 

Fire fylkesbibliotek og åtte folkebibliotek har deltatt i det toårige prosjektet. Prosjektet ble avsluttet  i oktober 2020 og har fått 2,7 millioner kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket. Fra Rogaland deltok Haugesund- og Gjesdal folkebibliotek, i tillegg til Rogaland fylkesbibliotek. 

Målet for prosjektet var at deltakerne skulle utvikle nye tjenester og løsninger sammen med innbyggere, og skape verdi for lokalsamfunnet.

– Folkebibliotekene er åpne for alle, har lav terskel og brukes av mer enn 50 prosent av innbyggerne. Det er et godt utgangspunkt for å invitere til bred, inkluderende medvirkning og samskaping, sier Jon Inge Zazzera, seksjonsleder for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune. 

Zazzera sitter i styringsgruppa for prosjektet og roser bibliotekene i Haugesund og Gjesdal som har vært med i prosjektet. 

Stor verdiMarianne Hirzel

Den største verdien av prosjektet er at deltakerne har lært hvordan de leder samskapingsprosesser.  

– Deltakerne vil være en kjemperessurs i sine kommuner med den fagkompetansen de har opparbeidet seg i løpet av  disse to årene. Ved å samskape har vi gitt fra oss mer av styringen. Det har generert noe annet enn hva vi hadde forutsett. Det har ført til nye aktiviteter, og at folk føler større eierskap til biblioteket, forteller Marianne Hirzel, biblioteksjef i Haugesund.

Barnebibliotekar Helen Nord-Varhaug ved Gjesdal folkebibliotek mener at den største forskjellen fra før og etter samskaping kom på agendaen, er hvordan de tar imot initiativ fra innbyggere, lag og foreninger.

– Før var det oss og dem, sier hun, mens nå inviterer vi ethvert initiativ inn i til produksjonsbordet for å finne ut hva vi kan få til sammen, sier Nord-Varhaug.

Nettkurs åpent for alle

Mandag 2. november ble det digitale kurset "Startpakke for samskaping" lansert på Nasjonalbibliotekets nettside Bibliotekutvikling.no. Kurset er åpent for alle. Det eneste du trenger er å opprette en brukerkonto for å få tilgang. På kurset kan du teste og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.   

– Verktøyene og metodene i startpakken er utformet som oppgaver, slik at du lett kan teste dem ut i ditt bibliotek, forteller fylkesbiblioteksjef og prosjektdeltaker Britt Ellingsdalen som håper at prosjektet kan inspirere andre til å ta i bruk samskaping som metode.

Nettkus "Startpakke for samskaping"