Kulturtilskudd kreves ikke tilbake - Rogaland fylkeskommune

Kulturtilskudd kreves ikke tilbake

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde med musikere fra den kulturelle spaserstokkenRogaland fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd og honorarer til kulturarrangementer og -prosjekter som rammes av koronakonsekvensene.

Midler som er tildelt for å planlegge og gjennomføre arrangementer og prosjekter som nå blir avlyst, som følge av myndighetenes anbefalinger knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset, vil ikke bli krevd tilbake av Rogaland fylkeskommune. 

Solidaritet med kultursektoren

– Kultursektoren rammes hardt som følge av de nødvendige tiltak og sammfunnsdugnaden vi nå må gjennomføre. Kultursektoren har en sårbar økonomi, og mange av de involverte er selvstendig næringsdrivende som nå vil stå uten inntekt. Vi synes det er viktig å vise solidaritet med kultursektoren i en veldig krevende situasjon, og vi vil derfor ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd til kulturarrangementer og prosjekter som blir avlyst som følge av koronasituasjonen. sier kultur- og næringssjef Rune Thele i Rogaland fylkeskommune.    

Alle utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister.

DKS-utøvere får honorar

Dette gjelder også for alle utøvere som skulle vært på turné med den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland de neste ukene. I denne omgang er alle DKS-arrangement avlyst ut april. Fylkeskommunen vil utbetale avtalte honorarer til alle involverte utøvere det er inngått kontrakter med i denne perioden.

Midlene til produksjonene i DKS er statlige spillemidler. Fylkeskommunene står samlet om tilsvarende praksis som nå blir gjennomført i Rogaland og forventer at Kulturdepartementet anerkjenner denne bruken av midlene.

7,7 millioner fordelt i februar

Samme praksis vil selvsagt også gjelde for egne fylkeskommunale midler.

Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune fordelte 6. februar: 

Mottakere som rammes av koronasituasjonen må ikke tilbakebetale den tildelte økonomiske støtten.

Kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune har allerede vært i kontakt med de berørte partene i DKS som er svært takknemlige for en slik konstruktiv løsning.

 

Informasjon til mottakere av tilskudd

  • De som har fått tilskudd fra Rogaland fylkeskommune og er rammet av omstendigheter rundt koronaviruset skal oppgi dette i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte. Ved avlysning trengs det ikke gis beskjed om dette til fylkeskommunen før rapporten skal sendes. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt, jf. vilkår i tilskuddsbrev
     
  • Alle utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister.
  • Rogaland fylkeskommune vil også innvilge utsettelser. Vi trenger informasjon fra tilskuddsmottakere om at arrangementet eller prosjektet utsettes. Send epost med tentativ ny gjennomføringsperiode til firmapost@rogfk.no, merket med saksnummer på tilsagnsbrevet.
Til toppen