Kontrakten for to nybygg ved Godalen videregående skole er signert - Rogaland fylkeskommune

Kontrakten for to nybygg ved Godalen videregående skole er signert

Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør Kruse Smith og Ragnvald Sande, avdelingsleder bygg- og eiendomsavdelingen Rogaland fylkeskommune. - Klikk for stort bildeKontrakten for bygging av to nybygg ved Godalen videregående skoler er signert. Fra v..: Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør Kruse Smith og Ragnvald Sande, avdelingsleder bygg- og eiendomsavdelingen Rogaland fylkeskommune.  Kruse Smith har signert kontrakten med Rogaland fylkeskommune for bygging av nytt verkstedsbygg og nytt bygg til kroppsøving ved Godalen videregående skole. 

Byggestart er i april, og nybygget skal være ferdig skoleåret 2022/2023. Kontrakten omfatter bygging av nytt verkstedbygg til teknikk- og industrifag (TIF) på 2 872 m² og nytt bygg til kroppsøving på 936 m² (opsjon). Det nye verkstedbygget skal bygges og sertifiseres etter BREEAM Very Good standard. BREEAM er den ledende miljøstandarden for å sikre et bærekraftig og miljøvennlig bygg, både i forbindelse med byggearbeidet og når bygget er ferdig.Framme fra v.: Edeltraud Mundig, prosjektleder bygg- og eiendomsavdelingen Rogaland fylkeskommune, Sjalg Lund, leder prosjektgjennomføring Kruse Smith, Ragnvald Sande, avdelingsleder bygg- og eiendomsavdelingen og Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør Kruse Smith - Klikk for stort bildeGlade og fornøyde med at kontrakten er signert. Framme fra v.: Edeltraud Mundig, prosjektleder bygg- og eiendomsavdelingen Rogaland fylkeskommune, Sjalg Lund, leder prosjektgjennomføring Kruse Smith, Ragnvald Sande, avdelingsleder bygg- og eiendomsavdelingen og Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør Kruse Smith.   

Nå er kontrakten signert, og arbeidet starter allerede om et par måneder.

– Vi er stolte og fornøyde med å ha vunnet konkurransen og for å få lov til å jobbe med dette prosjektet. Det er et spennende og viktig prosjekt for Kruse Smith, men ikke minst er det et viktig prosjekt for utdannelse av fremtidige fagarbeidere som vi kan få glede av. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør i Kruse Smith.

Byggeprosjektet er både omfattende og komplekst, og god logistikk er en nøkkelfaktor i arbeidet. Vurderingen er at Kruse Smith møter kravene til både gjennomføring, pris og kunnskap om BREEAM.
Illustrasjon nytt verkstedsbygg - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde av det nye verkstedsbygget Godalen videregående skole. Illustrasjon: Asplan Viak  – Vi er svært fornøyde med å ha signert kontrakt med Kruse Smith. Det er første gang vi bygger et nytt bygg som skal BREEAM-sertifiseres. Kruse Smith er en seriøs aktør, har solid erfaring med omfattende byggeprosjekter og har i tillegg god kunnskap om BREEAM. Vi ser fram til det videre samarbeidet, sier Ragnvald Sande, avdelingsleder i bygg- og eiendomsavdelingen.  

Bygger ut og om for å møte elevveksten

Skolebygget ved Godalen videregående skole utvides for å få plass til 180 flere elever, 45 elever ved bygg- og anleggsteknikk og 135 elever ved teknikk- og industrifag. Godalen videregående skole er en av de største yrkesskolene i Rogaland med 875 elever. Skolen ligger sentralt plassert i Stavanger og i området hvor elevveksten er forventet å komme. Det er bakgrunnen for at skolen nå utvides, bygges om og får økt kapasitet. Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner. 

To byggetrinn i prosjektet

Første byggetrinn gjelder nytt verkstedbygg til teknikk- og industrifag og nybygg til kroppsøving. Byggestart er april 2021 og byggene skal stå ferdig til skolestart i august 2022. Rom- og funksjonsprogrammet for ombyggingen startet i 2019, og i 2020 ble tegningene fra Asplan Viak godkjent.

I andre byggetrinn skal en stor del av eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og bygges om for å legge til rette for at skolen får flere elever. Dette gjelder blant annet verkstedsarealer og fellesarealer som kantine og bibliotek. Dette arbeidet starter i juni 2022, og skal etter planen være ferdig til skolestart i august 2023.

Illustrasjon av nytt bygg til kroppsøving.  - Klikk for stort bildeIllustrasjon av det nye bygget til kroppsøving ved Godalen videregående skole. Illustrasjon: Asplan Viak   

Til toppen