Hvert enkelt liv tapt, er ett for mye - Rogaland fylkeskommune

Hvert enkelt liv tapt, er ett for mye

Klikk for stort bildeOm lag 400 personer skades i trafikken på veiene i Rogaland hvert år. Torsdag 9. januar minnes vi de som omkom i trafikken, og viser omtanke for de som ble skadet.

- Fem av de vi mistet er fra Rogaland. Dette er fem tragedier som har rammet fem familier og vennekretser. Det er fem for mye, sier fylkesordfører Marianne Chesak som deltar på markeringen og holder en tale under gudstjenesten i Domkirken.

30 år

Dagen markeres med lysmarkering på vei, fakkeltog, minnegudstjeneste og kirkekaffe. I anledning 30 års markeringen, er det samlet inn hilsener fra aktører som bidrar på Trafikkofrenes dag. Disse kan du lese her (PDF, 280 kB).

Her finner du programmet for dagen

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, Trygg Trafikk og NAF tok initiativ til Trafikkofrenes dag for 30 år siden. Og dagen er markert årlig etter det, i samarbeid med en rekke aktører, både i Rogaland og i andre fylker.

Derfor blir færre drept og skadd

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge styres ut fra en null-visjon, om at ingen skal omkomme og færrest mulig skal bli hardt skadde i trafikken. I løpet av de siste 10-årene har vi sett gode resultat, og risikoen på veiene er lavere enn for 30 år siden, da trafikkofrenes dag ble markert for første gang. I Rogaland hadde vi årlig mellom 700 og 900 registrerte (SSB) trafikkofre fra 1989- 2009. Etter det har statistikken gått stadig nedover og viser nærmere 400 i 2019. Systematisk arbeid, som følge av ulykkesanalyser og forskning har bidradd til den positive utviklingen. Noen viktige tiltak er bedre veier, teknologien i kjøretøy, men ikke minst god opplæring og en høyere risikoforståelse blant trafikantene. Totalt sett er det gått alt for mange liv i trafikken de siste 30 årene, bare i Rogaland omkom 470 mennesker. 2019-tallene for omkomne og skadde i trafikken er de laveste på 30 år.

Men hvert enkelt liv tapt, er ett for mye.

Til toppen