Haugaland Kraft er årets lærebedrift 2019 - Rogaland fylkeskommune

Haugaland Kraft er årets lærebedrift 2019

Utdeling av prisen Årets lærebedrift 2019 i Haugesund - Klikk for stort bildeHaugaland Kraft mottok prisen Årets lærebedrift 2019 av Regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland.Viktighet og stolthet av lærlinger er en gjennomsyret holdning hos alle ansatte i Haugaland Kraft. Det er en av begrunnelsene for at konsernet er kåret til årets lærebedrift i Rogaland.

Haugaland Krafts har vært en dyktig lærebedrift over flere år og viser et stort samfunnsansvar. De har et mål om at ti prosent av ansatte skal være lærlinger. Bedriften jobber aktivt med rekruttering av lærlinger til bedriften og fronter yrkesfag positivt i mange settinger. Haugaland Kraft har også et sosialt engasjement for de som ikke går standardveien til fagbrev. Konsernets lærlinger er spredt på ulike steder som Haugesund, Fitjar, Stord, Suldal, Ølen, Etne og Kvinnherad.

Viktig samfunnsansvar

– Vi har flere typer samfunnsansvar, men det viktigste samfunnsansvaret er at vi tar imot lærlinger. Uten lærlingene så hadde Haugaland Kraft vært en fattigere bedrift. Den dagen en bedrift slutter å ta imot lærlinger, så har man gitt opp, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

Prisen Årets lærebedrift innen fag- og yrkesopplæring ble delt ut til Haugaland Kraft under fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen på Scandic Maritim i Haugesund 6. februar. Her var det også flere av Haugaland Krafts lærlinger som mottok sine fagbrev. Haugaland Kraft har for tiden 26 lærlinger fordelt på energimontørfaget, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget, telekommunikasjonsmontørfaget og byggdrifterfaget. I tillegg har datterselskapet Sunnhordland Kraftlag en energimontørlærling og en industrimekanikerlærling.

HR Direktør Per Arne Risanger i Haugaland Kraft holder takketale - Klikk for stort bildeHR Direktør, Per Arne Risanger i Haugaland Kraft, mottok prisen Årets lærebedrift 2019 på vegne av bedriften. I takketalen sa han: "Dette hadde vi ikke klart uten de fantastiske lærlingene våre! Nå er det vi som bedrift som har fått bestått meget godt på fagprøven".

Fremmer utvikling og læring

Årets lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

– Lærlingene tilfører bedriften mye positivt. Vi får inn nye, unge, friske tanker og ideer og de bidrar mye til miljø og nytenkning i bedriften, så dette er veldig positivt. Vi tror at det å ha lærlinger i bedriften også er viktig for å beholde kompetansen i hele regionen, sier konsernsjef Linga.


Hvert år deler Rogaland fylkeskommune ut prisene Årets lærebedrift og Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Vinnerne kåres av yrkesopplæringsnemnda i Rogaland.  

– Gratulerer til Haugaland Kraft med en gjev og velfortjent pris. Bedriften er en meget god ambassadør for fag- og yrkesopplæring, og både ledelse og medarbeidere brenner for lærlingeordningen, sier Cathrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune. 

Haugaland Kraft ble tildelt årets lærebedrift i Haugesund 6. februar. Årets hederspris deles ut 13. februar, under fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen i Stavanger Forum.

Blant landets beste

– Vi er et fylke som i alle år har satset på lærlinger. Daglig gjør tusener av faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer en viktig innsats for å utdanne fagarbeidere til privat og offentlig sektor. Det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet bærer frukter. Det er viktig at vi sammen tar vår del av samfunnsansvar og sikrer at vår fagopplæring er blant landets beste slik at arbeids- og næringslivet i vår region får den kompetansen de har behov for, sier Utne Pettersen.

Til toppen