Godt i gang med fundamenteringen i Helgøysundet

 Fundamenteringsarbeidet pågår for fullt i Helgøysundet. Sundet er helt stengt mens arbeidet skjer.

Den nye brua blir fundamentert på 17 støypte stålrørspeler. En stor lekter med pelerigg blir brukt til dette arbeidet. I to av aksene er stålrørspelene slått ned i fjellet.

Når fundamenteringsarbeidet er ferdig, monterer en flytekran bruelementene på toppen av stålrørpelene. Dette arbeidet pågår fra november i år til april 2022, da skal Helgøy være landfast.

I to av aksene er stålrørspelene slått ned i fjellet.    

Helgøy bru blir 270 meter lang og fire meter bred. Totalt er prosjektet 1880 meter vei med et kjørefelt og møteplasser. Dette er et totalentreprise-prosjekt (som betyr at entreprenør prosjekterer og bygger) med en kostnadsramme på 72 millioner kroner.

Hovedentreprenør er Vassbakk & Stol og Skanska prosjekterer og bygger bru over Helgøysundet.

Til toppen