Godkjente lokalisering av tannklinikkene i fylket - Rogaland fylkeskommune

Godkjente lokalisering av tannklinikkene i fylket

Ansatte ser på røntgenbilde av tenner - Klikk for stort bilde­–  Det er utfordrende å få til gode tannklinikker med høy faglig kvalitet, samtidig som reiseavstanden er akseptabel for innbyggerne. Jeg synes klinikkplanen lykkes med å balansere dette på en god måte, sier fylkesordfører Marianne Chesak.  

I den nye klinikkplanen anbefaler blant annet Tannhelse Rogaland å samlokalisere noen  klinikker, og åpne tannklinikk på Hundvåg. 

Klinikkplanen for 2020-2030 har vært på høring i kommunene. I den reviderte planen har det blitt tatt høyde for mange av innspillene, og planen søker å sikre robuste fagmiljøer og samtidig nærhet til tannklinikkene for innbyggerne.

Et godt tannhelsetilbud

­–  Dagens tannhelsetjeneste er noe helt annet og mer omfattende enn «skoletannlegen» som ble avviklet i 1984. I tillegg til ordinær tannbehandling bruker helsetjenestene i dag mer tid på forskning, fag- og kvalitetsutvikling og spesialiserte tjenester. Jeg mener klinikkplanen ivaretar et godt tannhelsetilbud til innbyggerne i fylket. Samtidig gir den handlingsrom til utvikling av tjenestene i samsvar med lokale og nasjonale innsatsområder og føringer, sier Pernille Lysaker som er fylkestannhelsesjef i det fylkeskommunale foretaket Tannhelse Rogaland.

Flere behandlingsrom

Tannhelse Rogaland ønsker å øke antall behandlingsrom som gir større kapasitet og mulighet for nye tjenester. Det kan da lettere tilrettelegges for undervisning, mer spesialiserte tjenester og foretaket vil i større grad være forberedt på en befolkningsvekst.

Samarbeid med private tannleger 

Klinikkplanen ble vedtatt i fylkestinget 27. april. Politikerne vedtok også at Tannhelse Rogaland i et pilotprosjekt skal åpne opp for å prøve ut samarbeid med private tannleger med sikte på å opprettholde eller etablere et tilbud i distriktet. 

Om klinikkplanen:

  • Klinikkplan 2020-2030 er en langsiktig plan som skal møte morgendagens utfordringer, og tilby befolkningen i Rogaland tannhelsetjenester av faglig god kvalitet med rimelig tilgjengelighet for alle i fylket. 
  • Klinikkplanen er en del av den overordnede strategiplanen som Tannhelse Rogaland går i gang med i 2021. Strategiplanen har som mål å synliggjøre tannhelsetjenestens viktigste satsingsområder innenfor fagfeltet de kommende årene. De nasjonale føringene er viktige i veivalget for utviklingen av tjenestene.
Til toppen