Går i dialog med Utsira om MS «Utsira»

utsira.net  Fylkestinget har vedtatt å bygge om rutebåten MS «Utsira» til elektrisk drift, fra neste kontraktsperiode som er fra 1. januar 2025.

Forutsetningen er at Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus får overta MS «Utsira» fra Utsira kommune. Flertallet i fylkestinget har vedtatt at fylkesrådmannen og Kolumbus går i dialog med Utsira kommune, der målet er å få på plass en avtale om overta båten.

Den store gevinsten med batteridrift er reduksjonen i klimagassutslippene, med minst 95 prosent. Klimagassutslippene fra MS «Utsira» er i dag beregnet til 5 444 tonn i året. Ved å bygge om ferja til batteridrift er det mulig å spare 5 210 tonn klimagassutslipp årlig.

Hvis fylkeskommunen får overta MS «Utsira», blir det nødvendig å bygge ut ladeinfrastruktur. Dette er beregnet å koste rundt 60 millioner kroner. 24 av millionene er tilskudd fra Enova.

Politikerne har også bestemt at Garpaskjærskaien i Haugesund blir framtidig anløpssted for Utsirasambandet på fastlandssiden.