Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter

Ungt Entreprenørskap Rogaland Onsdag 4. mars arrangeres fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, med rekordstor deltakelse.

Nesten 1100 elever i Rogaland driver ungdomsbedrift dette skoleåret. Det er dobbelt så mange som for to år siden! Onsdag 4. mars møtes 122 av bedriftene til utstilling og konkurranser ved Forum Expo. 

Elevene er opptatt av business og bærekraft og sitter på viktig informasjon om hva de forventer av framtidens arbeidsliv! Ikke minst kåres fylkets beste ungdomsbedrifter som får representere Rogaland i NM!

Veikart

Rogaland fylkeskommune utarbeidet i 2018 et veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen. Det har ført til at flere lærere bruker entreprenørskap som metode i undervisningen, deriblant ungdomsbedrift.

- Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrift blir mer motivert for læring og de ser tydeligere relevansen av fagene de lærer på skolen. Samtidig opplever de mestring på sitt nivå, de blir bedre på å ta ansvar og initiativ og til å samarbeide med andre for å løse problemer Da er det svært gledelig at stadig flere elever får denne muligheten til læring når flere skoler tilbyr ungdomsbedrift som metode, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Tilgang på en generasjon det er vanskelig å nå

Ungdommene som deltar på Fylkesmesterskapet står på trappene til å velge videre studie- og yrkesretning. De er opptatt av business og bærekraft og sitter på viktig informasjon om hva de forventer av framtidens arbeidsliv. Det er årsaken til at Maria Aasbø mener at lokalt arbeids- og næringsliv bør besøke arrangementet.

- Disse ungdommene har allerede opparbeidet seg egenskaper som blir enormt viktig for Rogaland i framtiden. Vi trenger medarbeidere, ledere og gründere som tar ansvar og initiativ for å løse de utfordringene vi står overfor. Som ikke peker på andre, men som gjennom samhandling på tvers av avdelinger og bransjer finner gode, innovative løsninger. Det er ikke lenge til disse ungdommene skal velge hvor de skal jobbe. Hvis jeg var bedriftsleder hadde jeg sørget for å vise hvilke muligheter som finnes i vår region og ikke minst for å lytte til hva de tenker om framtidens arbeidsliv, Disse ungdommene er det ikke lett å nå gjennom annonser og reklame, men dere møter dem på Forum Expo 4. mars, er Aasbø sin klare oppfordring.

På fylkesmesterskapet kåres vinnere i 15 kategorier. Fire av bedriftene får representere Rogaland under Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift som arrangeres på Lillestrøm i mai.