Forskningsfond lyser ut 24,4 millioner

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) lyser ut 16 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 8,4 millioner kroner ut til forprosjekter. Søknadsfrister er 3. februar og 17. mars. 

Regionalt Forskningsfond Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Løpende utlysning om støtte til forprosjekt

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) Rogaland lyser ut 8,4 millioner kroner til forprosjekter i 2021.

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan søke om støtte til forprosjekt på inntil 500 000 kr, med støtte på inntil 50% av prosjektkostnadene (støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket).

Søknadsfrister våren 2021:

  • 3. februar
  • 17. mars
  • 19. mai

Tre søknadsfrister for høsten 2021 annonseres senere. 
Det beregnes fire ukers behandlingstid for søknadene, og utlysningen vil være aktiv til midlene er delt ut.  

Forprosjektene må ha et klart forskningsinnhold og både bedrifter og offentlig søker må samarbeide med et godkjent FoU miljø.

Tema for utlysningen:

  • Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk
  • Innovasjon i offentlig sektor (alle tema)

Utlysning om støtte til regionalt innovasjonsprosjekt

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) Rogaland lyser ut 16 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet og regionale innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Søknadsfristen er 17. mars  2021

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan søke om støtte på inntil 3 millioner kroner per prosjekt, med en støttegrad på inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader (støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket).

Som for forprosjekt stilles det krav til samarbeid med en godkjent FoU miljø for både regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet og regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Tema for utlysningen:

  • Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk
  • Innovasjon i offentlig sektor (alle tema)

Mer informasjon om søknad til Regionalt forskningsfond Rogaland

Til toppen