Forlenget søknadsfrist for tilskudd til kulturbygg - Rogaland fylkeskommune

Forlenget søknadsfrist for tilskudd til kulturbygg

Klikk for stort bildeFristen for å søke tilskudd til kulturbygg er forlenget til 1. juni i år på grunn av koronasituasjonen.

Kommuner, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer og organisasjoner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til nybygg, ombygging av eksisterende kulturlokaler og vesentlig ombygging av andre lokaler til kulturbygg.

Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur, og kulturbygg med en regional funksjon. Som hovedregel skal lokalene være til bruk for alle alders- og befolknings-grupper og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet. Byggene bør i størst mulig grad samlokaliseres med andre typer lokaler/uteområder som kan fungere godt sammen.

Som følge av korona-pandemien, og for å gi søkere av årets tilskuddsmidler noe bedre tid med sine søknader, har Rogaland fylkeskommunen valgt å forlenge søknadsfristen i 2020 til 1. juni.

Til tilskuddsordningen

Til toppen